Demo mod handicapnedskæringer

Artiklen er opdateret for 3 uger siden.

Slagelse.News – Byrådsmedlem Christopher Trung fortæller, at det her ikke handler om at mennesker med handicap vil have mere, end de har brug for. Men at de blot vil have, at Danmark overholder sine forpligtelser i henhold til FN’s Handicapkonvention.

DSB fik travlt med handicapliften i onsdags, da mennesker med handicap og øvrige fra hele landet samlede sig til en stor demonstration foran Christiansborg. Blandt de mange engagerede deltagere, der fyldte det meste af slotspladsen, var der flere fra Slagelse og omegn. Heriblandt byrådsmedlem Christopher Trung (løsgænger) fra Slagelse og en delegation fra Dansk Handicap Forening Slagelse-Sorø. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Mindre retssikkerhed for folk med handicap

Demonstrationen, der havde overskriften “Undskyld vi er her”, samlede mennesker fra hele landet i protest mod regeringens forslag om markante forringelser på handicapområdet, står der i meddelelsen.

Forslaget kritiseres for voldsomt at forringe mulighederne for mennesker med handicaps for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere, ligesom det voldsomt vil forringe retssikkerheden for mennesker med handicap.

Med sig havde Christopher Trung et skilt, der havde en tilpasset version af demonstrationens slogan: “Undskyld, men vi er her” – en hentydning til, at mennesker med handicap faktisk intet har at undskylde for.

Tilsyn skal forebygge overgreb og vold

Brita Carstensen, der deltog sammen med en delegation af medlemmer fra Dansk Handicap Forening Slagelse-Sorø, var ligeledes bekymret over de potentielle konsekvenser af forslaget.

»Vi er her for at vise, at vi ikke vil acceptere, at mennesker med handicap bliver marginaliseret. Regeringens forslag vil i praksis gøre det sværere for mange at leve et værdigt liv,« siger Brita Carstensen.

En af bekymringerne er regeringens ønske om at forringe tilsynet med landets botilbud. Et tilsyn, som blandt andet har en vigtig rolle i at forebygge overgreb og vold samt sikre den socialfaglige kvalitet.

»Færre tilsynsbesøg vil uden tvivl gå ud over borgernes tryghed og sikkerhed på bostederne. Vi har i forvejen været vidne til flere tragiske og alvorlige tilfælde af både svigt og overgreb de seneste år, hvilket snarere kalder på flere grundige tilsyn,« lyder det samstemmende fra Brita Carstensen og Christopher Trung.

Demonstrationen var præget af et stærkt engagement fra deltagerne, der alle delte et fælles mål: at beskytte og fremme rettighederne for mennesker med handicap i Danmark. Der blev sunget, råbt slagord og båret skilte med budskaber, der tydeligt signalerede utilfredshed med regeringens planer.

Skal overholde FN’s Handicapkonvention

Christopher Trung slår fast, at det her ikke handler om at mennesker med handicap vil have mere, end de har brug for. Men at de blot vil have, at Danmark overholder sine forpligtelser i henhold til FN’s Handicapkonvention.

»Danmark har forpligtet sig til FN’s Handicapkonvention, men siden 2009 er der sket meget lidt for faktisk at implementere konventionen,« forklarer Christopher Trung fra Slagelse, der fortsætter:

»Nu ser vi ind i en voldsom tilbagerulning af rettigheder, og det vil komme til at ramme nogle af vores mest sårbare borgere. Det er ikke okay.«

Øverst: Demonstrationen “Undskyld vi er her” foran Christiansborg onsdag den 22. maj 2024. (Foto: Henning Edvard John). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/hsrk