Ny strategi for det specialiserede voksenområde

Slagelse.News – “Når vi alle arbejder ud fra dette værdigrundlag, så skaber vi en kultur, hvor borgeren altid mødes som det unikke menneske. Vi har fokus på den gode service gennem en god servicekultur,” står der blandt andet i den nye politisk strategi for voksensocialområdet i Slagelse Kommune.

Et enigt Socialudvalg i Slagelse Kommune har netop vedtaget en ny politisk strategi for voksensocialområdet, der er gældende for 2024-2030. Det skriver kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Politisk retning for borgere og medarbejdere

Slagelse Kommune oplever som mange andre kommuner store udfordringer på det specialiserede voksenområde. Socialudvalget i Slagelse Kommune har med strategien sat en politisk retning for borgere og medarbejdere mange år frem.

Et enigt socialudvalg har været nysgerrige på andre kommuners arbejde med omstillinger og har blandt andet været på studietur for at lade sig inspirere. Arbejdet med strategien er blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde i socialudvalget med inddragelse af Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte.

Socialudvalget præsenterer otte strategispor

De otte strategispor er:

  1. Kvalitet opstår i mødet: Det er i mødet mellem borger og ansatte, at kvaliteten opstår. Derfor skal alle medarbejdere i Center for Handicap og Psykiatri og primære samarbejdspartnere kende Socialudvalgets vision og Medborgerpolitikken. Når vi alle arbejder ud fra dette værdigrundlag, så skaber vi en kultur, hvor borgeren altid mødes som det unikke menneske. Vi har fokus på den gode service gennem en god servicekultur. Det betyder, at vi tager ansvaret for blandt andet at koordinere og hjælpe borgeren rundt i systemet – Der er “no wrong door”.
  2. Stærke faglige kompetencer: Vi skal være fagligt ambitiøse i forhold til at hjælpe borgerne bedst muligt til et mest muligt selvstændigt liv og høj livskvalitet. For at skabe de bedst mulige rammer for borgernes liv og udvikling, vil vi arbejde målrettet på at udvikle og samarbejde om den faglige kvalitet i vores tilbud og vores myndighedsindsats. Det vil vi sikre gennem tilknytning af de rette faglige kompetencer og strategisk kompetenceudvikling af vores medarbejdere.
  3. Selvstændighed i eget liv: For at understøtte borgernes selvbestemmelse og ansvar er de rette indsatser til rette tid nødvendige og uundværlige. Hvis man forestiller sig støtteindsatserne som trin på en trappe (indsatstrappen), så skal den trappe vi kender i dag have nogle flere trin. Trin der indeholder muligheder og indsatser, som hjælper borgeren til selvstændighed i sit liv.
  4. Fællesskaber: Vi ser civilsamfundet som en central samarbejdspartner i at finde de gode løsninger. For at borgerne har adgang til meningsfulde fællesskaber, vil vi arbejde med initiativer omkring inddragelse af muligheder fra civilsamfundet i nærmiljøet.
  5. Et stærkt samarbejde med borgerens netværk: For at understøtte det gode samarbejde med borgerens netværk, vil vi arbejde med initiativer for, hvordan netværkssamarbejdet aktiveres og drives på tværs. Vi taler åbent om de dilemmaer, der kan være i samarbejdet.
  6. Det digitale liv: For at give borgeren mulighed for at mestre mest muligt i eget liv, ønsker vi at arbejde med initiativer, der understøtter selvstændighed gennem teknologi. Men også velfærdsteknologier, som kan understøtte muligheden for at indgå i meningsfulde fællesskaber. Vi skal understøtte de borgere i Slagelse Kommune, der har udfordringer med den stigende digitalisering.
  7. Effektiv drift: For at håndtere det økonomiske pres på det specialiserede voksenområde i Slagelse Kommune arbejder vi målrettet med at gøre vores drift omkostningseffektiv, så vi får mest mulig velfærd for pengene. Tilbuddene i Slagelse Kommune skal med udgangspunkt i omstillingsplanen for området sikre, at borgerne får den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv. Slagelse Kommunes egne tilbud skal omstilles og kapacitetstilpasses i forhold til udvikling i målgrupper og behov. Flere Slagelseborgere skal kunne få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt frafamilie, venner og netværk. Vi sikrer, at vores økonomiske ansvarlighed er i balance med en stærk faglighed og borgerens ønsker.
  8. Gode overgange gennem hele livet: Vi skal have et styrket fokus på borgernes forskellige behov i de enkelte livsfaser. For at sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerne på tværs af centre og indsatser i Slagelse Kommune og til eksterne samarbejdspartnere, skal der udarbejdes initiativer, der sikrer, at borgerens overgange er veltilrettelagte, og at barrierer fjernes. Det sker igennem god planlægning, koordinering og et tæt og ansvarsfuldt samarbejde.

Opfølgning med halvårlige politiske drøftelser

Strategien er en vigtig milepæl for Socialudvalget, der med ydmyghed er stolt over resultatet, som de ser frem til, skal vise retningen for og udviklingen af området. Et arbejde Socialudvalget glæder sig til at følge tæt og at følge op på med halvårlige politiske drøftelser.

Læs den politiske strategi for det specialiserede voksenområde på Slagelse.dk.

Øverst: Medlemmer af Socialudvalget: Bagerst fra venstre: Christopher Trung (KF), formand Sofie Janning (S) og Jørgen Andersen (S). Forrest fra venstre: Anja Nielsen (V) og næstformand Helle Dalsgaard (SF). (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/ms5a