Slagelse vil tvangsbortadoptere børn

Slagelse.News — Socialudvalget skal drøfte tvangsbortadoptioner af børn i Slagelse Kommune på deres næste møde. Børn og Familie forventer at indstille de første sager til det særlige børn- og ungeudvalg i juni 2024.

Det fremgår af dagsordenen for Socialudvalgets møde den 14. maj 2024 på Slagelse Rådhus, at Børn og Unge siden 2022 har arbejdet målrettet med at udmønte lovgivningen om adoption med/uden samtykke, altså tvangsbortadoption.

Starter i juni 2024 og hen over sommeren

Socialudvalget skal under “gensidig orientering” drøfte tvangsbortadoptioner af børn i Slagelse Kommune. Underpunktet hedder “Orientering om mulig adoptionssag”, hvor der står:

“Børn og Unge – Slagelse Kommune har siden 2022 arbejdet målrettet med at udmønte lovgivningen vedrørende adoption med/uden samtykke. Afd. Børn og Familie forventer at indstille de første sager om bortadoption med/uden samtykke til det særlige børn- og ungeudvalg i juni 2024 og hen over sommeren,” og det fortsætter:

“Når der er børn, der vurderes inden for målgruppen til bortadoption, søges der altid sparring med den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Afd. Børn og familie har alene indstillingsretten til bortadoption med/uden samtykke. Afgørelsen om adoption træffes først af Slagelse Kommunes særlige børne- og ungeudvalget, herefter af Ankestyrelsen og endeligt er det retten som træffer beslutningen om, at barnet frigives til adoption.”

Øverst: Medlemmer af Socialudvalget: Bagerst fra venstre: Christopher Trung (løsgænger), formand Sofie Janning (S) og Jørgen Andersen (S). Forrest fra venstre: Anja Nielsen (V) og næstformand Helle Dalsgaard (SF). (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/yb8f