Justeringer i støtte til socialt arbejde

Slagelse.News — »Vi modtager hvert år rigtig mange gode ansøgninger til frivilligt socialt arbejde gennem §18-puljen. De frivillige gør en stor og værdifuld indsats […]. For at gøre det så nemt som muligt for ansøgerne at søge puljen, har vi netop vedtaget en række tilføjelser til tildelingsmodellen, så rammerne for tildelingen er endnu tydeligere,« lyder det fra Sundhedsudvalg i Slagelse Kommune.

Hvert år afsætter Slagelse Kommune §18-midler, som foreninger kan søge til frivilligt socialt arbejde. Sundhedsudvalget har netop vedtaget justeringer til tildelingsmodellen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I 2024 var §18-puljen på 1,6 millioner kroner

Hvert år afsætter Slagelse Kommune §18-midler, som foreninger kan søge til frivilligt socialt arbejde. Sundhedsudvalget har netop vedtaget justeringer til tildelingsmodellen, som træder i kraft i forbindelse med ansøgningsrunden for 2025.

Én gang om året uddeler Slagelse Kommune støtte til frivilligt socialt arbejde gennem §18-puljen. I 2024 var puljen på 1,6 millioner kroner, og Sundhedsudvalget har netop vedtaget nogle justeringer til tildelingsmodellen, der gælder fra ansøgningsrunden for 2025.

Det er en indstillingsgruppe, som består af repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte, der indstiller overfor Sundhedsudvalget, hvordan midlerne skal fordeles ud fra tildelingsmodellen.

Midler til bestemt målgruppe og ekstra vejledning

De væsentligste justeringer i tildelingsmodellen er, at Sundhedsudvalget fremover har besluttet, at der hvert år kan reserveres midler til en specifik målgruppe for et år ad gangen. Sundhedsudvalget har besluttet, at når puljen for 2025 åbner 17. juni 2024, så er 300.000 kroner af puljen reserveret til aktiviteter målrettet fællesskaber for og med ældre. Sundhedsudvalget har desuden ønsket, at der kommer ekstra fokus på vejledning til foreninger.

Derfor vil der i ansøgningsperioden som hidtil være mulighed for sparring fra puljens sekretær, og der vil blive holdt informationsmøder, hvor man kan møde frem og få information og sparring i forhold til at skrive ansøgningen og forstå tildelingskriterierne.

Klarere kriterier skal gøre det nemmere at søge

Sundhedsudvalget besluttede desuden en række ændringer og tilføjelser til kriterierne. Samtidig er der kommet tilføjelser til, hvad der lægges vægt på i tildelingen af støtten, og hvad der ikke kan søges støtte til. Det er desuden gjort tydeligere, hvad pengene man modtager kan bruges til, og at ansøgere kan få vejledning omkring ansøgning og regnskab.

»Vi modtager hvert år rigtig mange gode ansøgninger til frivilligt socialt arbejde gennem §18-puljen. De frivillige gør en stor og værdifuld indsats, når de blandt andet sørger for at skabe fællesskaber for dem, der står udenfor et, og hjælp til dem, der har allermest brug for det. For at gøre det så nemt som muligt for ansøgerne at søge puljen, har vi netop vedtaget en række tilføjelser til tildelingsmodellen, så rammerne for tildelingen er endnu tydeligere. Vi ser frem til at modtage og se ansøgningerne for 2025,« lyder det fra et samlet Sundhedsudvalg.

Der kan søges om §18-midler til 2025 fra 17. juni 2024. Fristen for at søge puljen er den 30. september 2024.

Øverst: Fra venstre: Christopher Trung (løsgænger), Josh Bjørkman, Ali Yavuz (S), næstformand Troels Christensen (DKF) og formand Nikolaj Bjørk Christensen (V). (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/058u