Foreningsliv er en særlig kulturel smeltedigel

Slagelse.News — »Foreningslivet er nemlig en særlig kulturel smeltedigel, hvor der er mange uskrevne regler, der kan være svære at afkode, hvis man ikke er vant til at komme i den arena,« lyder det fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse.

Slagelse Kommune har lavet evalueringsrapporten for “HEL Fritid 2023”, som giver indblik i, hvordan ordningen har hjulpet børn og unge med at få adgang til fritidsaktiviteter. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Slagelse Kommune har udarbejdet evalueringsrapporten for “HEL Fritid 2023”, som viser, at ordningen har hjulpet mange børn og unge med at deltage i fritidsaktiviteter. HEL Fritid modtog 220 ansøgninger, og 149 børn fik støtte, primært drenge. Rapporten fremhæver en stor efterspørgsel og understreger, at projektet spiller en afgørende rolle i at fremme børns deltagelse i aktive fællesskaber. Flere foreninger har modtaget støtte til børn fra HEL Fritid, især i udsatte områder. Samarbejdet med DIF Get2Sport bidrager til en helhedsorienteret indsats for at inkludere alle børn i foreningslivet. Den kommunale bevilling blev opbrugt i november, og et ekstra tilskud fra DIF var nødvendigt for at imødekomme alle ansøgninger.

HEL Fritid modtog 220 ansøgninger fra børnefamilier

Formålet med projekt HEL Fritid er at give flere børn og unge i alderen 2-17 år mulighed for at deltage i foreningslivets aktive fællesskaber gennem økonomisk støtte. Evalueringsrapporten for HEL Fritid fremhæver en vedvarende stor efterspørgsel på støtte og viser, at HEL Fritid fortsat spiller en afgørende rolle i at fremme børns deltagelse i aktive fællesskaber. Tapporten er udarbejdet af kommunens administration.

I løbet af 2023 modtog HEL Fritid 220 ansøgninger fra børnefamilier, hvoraf 149 børn blev tildelt støtte. Størstedelen af støttemodtagerne var drenge, hvilket afspejler en tendens, hvor flere drenge end piger søger og modtager støtte gennem ordningen. Aldersmæssigt fordelte støttemodtagerne sig således: 14 procent var børn i dagtilbudsalderen, 66 procent var skolebørn op til 12 år, og 20 procent var unge over 13 år. Dette viser, at HEL Fritid når ud til børn og unge i alle aldre.

Det er SVØM Slagelse Korsør, B73 Slagelse og FC Storebælt som er de foreninger, der har modtaget flest børn fra HEL Fritid, med henholdsvis 36, 35 og 15 tilmeldte børn. Geografisk set bor omkring en tredjedel af børnene i Get2Sport-områderne, som inkluderer Ringparken, Sydbyen, Motalavej og Parkvej/Præstevangen.

Fællesskaber hjælper med at afkode uskrevne regler

Børn og unge fra socialt belastede boligområder er i mindre grad aktive i idrætsforeninger end deres jævnaldrende. Fritidsfællesskaber kan være en arena for at styrke børns selvværd, empati, og konfliktløsningskompetencer – og ovenikøbet viser det sig, at have en positiv effekt på deres skolegang. Derfor samarbejder Slagelse Kommune med Danmarks Idrætsforbund om indsatsen DIF Get2Sport. HEL Fritid og Get2Sport supplerer hinanden ift. at arbejde helhedsorienteret for at alle får mulighed for at blive en del af et foreningsliv.

»Formålet med puljen er at støtte børn i økonomisk vanskeligt stillede familier, så de kan deltage i foreningslivet og få glæde af idrætten. KFT ønsker at give så mange børn som muligt muligheden for den fortsatte glæde ved idræt og kulturlivet,« lyder det fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, som fortsætter:

»Foreningslivet er nemlig en særlig kulturel smeltedigel, hvor der er mange uskrevne regler, der kan være svære at afkode, hvis man ikke er vant til at komme i den arena. Det viser, hvor vigtige projekterne HEL Fritid og Get2Sport er, og hvilken forskel de gør for vores børn og unge.«

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget består af formand Troels Brandt (RV) og næstformand Stén Knuth (V) samt Ander Nielsen (V), Anja Nielsen (V), Britta Huntley (S), Nicki Ottevig (V) og Troels Christensen (DKF).

Alle børn og unge skal have adgang til fritidsaktiviteter

Den kommunale bevilling på 155.593 kroner blev opbrugt i november måned, hvilket viser et stort økonomisk pres på ordningen. Et tilskud på 50.000 kroner fra DIF Get2Sport var afgørende for at kunne imødekomme alle ansøgninger resten af året, uden hvilket HEL Fritid ville have været nødsaget til at afvise nye ansøgninger.

»Fritidsaktiviteter spiller en afgørende rolle i børns udvikling. De lærer samarbejde, får motion og opbygger venskaber, som kan vare livet ud. Vores evalueringsrapport viser, at behovet for støtte er stort, og vi er glade for at kunne hjælpe så mange børn og unge i Slagelse,« fortæller Nikoline Lynge Gøtze, som er projektleder på HEL Fritid i Slagelse Kommune.

En af de mest fremtrædende årsager, til at børn blev afsluttet i HEL Fritid i 2023, var, at familiernes indkomst oversteg grænsen for støtteberettigelse, eller at de manglede lyst eller overskud til at fortsætte i fritidsaktiviteten. Dette understreger de udfordringer, som nogle familier står overfor, selv når økonomisk støtte er tilgængelig.

Slagelse Kommune arbejder fortsat på at sikre, at alle børn og unge har adgang til fritidsaktiviteter. Med rapportens resultater som baggrund vil kommunen undersøge mulighederne for at øge støtten og sikre, at HEL Fritid kan imødekomme det stigende behov.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/idku