»Tal SOSU-faget op!«

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Læserbrev: »Flere gange har buddene på løsninger desværre bygget på den samme forkerte præmis: Nemlig præmissen om, at Social- og Sundhedshjælper er et job, som enhver kan klare. Hvis man ikke kan blive til andet, kan man altid blive Social- og Sundhedshjælper. Og at man eksempelvis derfor sagtens kunne hive unge kontanthjælpsmodtagere ind i ældreplejen for at imødekomme manglen på ansatte.«

Dette indlæg er indsendt af social- og sundhedsassistent Charlotte W. Petersen fra Eskebjerg og byrådsmedlem Christopher Trung (KF) fra Slagelse. Indlægget er udtryk for skribenternes holdning(er). Alle indlæg hos Slagelse.News skal være inden for straffelovens og presseetikkens rammer. Du er velkommen til at sende indlæg til redaktion@slagelsemedia.dk.

Faget stiller høje faglige og følelsesmæssige krav

Der er alt for få fastansatte hænder ude i plejecentrene og i hjemmeplejen, og over hele landet er der store rekrutteringsudfordringer. Vi har set flere bud fra det politiske niveau på, hvordan rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet kan blive løst.

Flere gange har buddene på løsninger desværre bygget på den samme forkerte præmis: Nemlig præmissen om, at Social- og Sundhedshjælper er et job, som enhver kan klare. Hvis man ikke kan blive til andet, kan man altid blive Social- og Sundhedshjælper. Og at man eksempelvis derfor sagtens kunne hive unge kontanthjælpsmodtagere ind i ældreplejen for at imødekomme manglen på ansatte.

Hele denne præmis er efter vores opfattelse lodret forkert. For det er langtfra alle, der kan/bør arbejde som social- og sundhedsmedarbejder, uanset om det er som hjælper eller som assistent.

At arbejde som social- og sundhedsmedarbejder stiller både høje faglige såvel som høje følelsesmæssige krav til den enkelte medarbejder.

Det kræver relationelle og medmenneskelige kompetencer ud over det sædvanlige at få lov til at skifte ble på en utryg dement ældre mand, der reagerer på sin utryghed ved at blive aggressiv og udadreagerende.

Det kræver stor robusthed og fagligt overblik at kunne prioritere i sine opgaver, når man på en nattevagt pludselig står alene med 30 borgere i sin afdeling på plejecentret.

Og det kræver høj faglighed, når fejl og misforståelser kan have fatale konsekvenser for de borgere, man er sat til at drage omsorg for. Eksempelvis ved medicinhåndtering, sårpleje eller dokumentation.

Prestige har betydning i unges valg af uddannelse

Forestillingen om SOSU-faget som et job, alle kan bestride, præger desværre ikke kun det politiske niveau. Det præger også de unges syn på faget, og det præger også social- og sundhedsmedarbejderne selv, som så risikerer at miste lysten til at reklamere for deres fag.

Undersøgelser viser, at prestige har betydning i unges valg af uddannelse. Hvis de unges opfattelse af SOSU-faget så fejlagtigt er, at man ikke laver andet end at skifte ble og give mad til de ældre hver dag, og at alle kan bestride jobbet, så må det antages, at det muligvis kan have indflydelse på hvilken retning den unge vælger at uddanne sig i.

Samtidig kan det måske være med til at forklare en del af det store frafald på SOSU-uddannelserne. Måske fordi den enkelte elev starter på uddannelsen i den tro, at det er en uddannelse som alle kan gennemføre? Blot for derefter at falde fra, når niveauet og de faglige forventninger bliver for høje. Eller hvis underviserne ender med at undervise efter laveste fællesnævner på bekostning af de fagligt stærke elever.

Kan vi som samfund løse rekrutteringsudfordringerne alene ved at italesætte social- og sundhedsuddannelserne og faget med den respekt som det fortjener? Selvfølgelig ikke. Langtfra. Men det koster ikke noget at tale SOSU-faget op, og så er det da et lille skridt på vejen.

Charlotte W. Petersen
Social- og sundhedsassistent siden 1995
Poppel Alle 7 Kaldred, Eskebjerg

Christopher Trung
Byrådsmedlem i Slagelse Kommune
Det Konservative Folkeparti
Frederiksgade 18, 1. sal, 4200 Slagelse

Øverst: Christopher Trung (KL). (Foto: Privatfoto). PM/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.