Debat: Hvad socialområdet i Slagelse kan lære af Roskilde

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Hvis man hævede udvalgte sagsbehandlingsfrister i Slagelse Kommune, ville det få positiv betydning for retssikkerheden, medarbejdernes arbejdsmiljø og tilfredsheden blandt borgerne,« skriver en borger i et læserbrev.

Dette indlæg er indsendt af Chammilia Rønn, der bor i Slagelse Kommune. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg hos Slagelse.News skal være inden for straffelovens og presseetikkens rammer. Du er velkommen til at sende indlæg til redaktion@slagelsemedia.dk.

44 procent blev omgjort i Ankestyrelsen

Slagelse Kommunes socialrådgivere må være ekstremt presset og stresset. For når personer rammes af stress, så sker der fejl! Mange fejl!

Gennem tiden har vi set rigeligt med borgere, der har klaget over fejl i kommunens afgørelse i deres sag. Det taler for at vi skal have bedre vilkår til sagsbehandlerne så de kan sætte sig ordentligt ind i den enkelte sag.

Når en borger ikke er tilfreds med kommunens afgørelse i borgerens sag, kan borgeren anke sagen til Ankestyrelsen. Der findes et Danmarkskort over, hvor mange af sådanne sager som hver enkelt kommune har fået behandlet i Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen har omgjort sagen – altså vurderet at kommunens afgørelse i den enkelte sag ikke var korrekt.

I Roskilde var der i år 2020 hele 134 sager der røg i Ankestyrelsen. 33 af disse sager blev omgjort, hvilket svarer til 25 procent. Til sammenligning havde Slagelse Kommune 104 sager i Ankestyrelsen samme år, hvor 46 af sagerne blev omgjort. Det svarer til 44 procent. Man må sige, at Roskilde gør det væsentligt bedre end Slagelse med at ramme rigtigt første gang.

Hvad kan det skyldes?

En af de signifikante forskelle er sagsbehandlingsfristerne. Altså de frister som politikerne stiller til deres ansatte om hvor lang tid en sag må være under behandling.

Lad os tage udgangspunkt i sagsbehandlingsfristen for en ansøgning om et længerevarende botilbud til en borger med handicap. I Slagelse Kommune står den nævnte sagsbehandlingsfrist til at være 30 dage. I Roskilde Kommune er fristen 8 uger, altså dobbelt så lang.

Flere vil måske tænke, hvor lang tid det mon kan tage at læse en sag igennem og behandle den. Men en sådan sag kan let fylde over 2.000 sider, så det er ikke altid lige til. Man skelner heller ikke mellem størrelsen på sagerne, i forhold til den sagsbehandlingstid der bliver lovet.

Hvis man hævede udvalgte sagsbehandlingsfrister i Slagelse Kommune, ville det få positiv betydning for retssikkerheden, medarbejdernes arbejdsmiljø og tilfredsheden blandt borgerne. Borgerne vil opleve større overensstemmelse mellem den lovede sagsbehandlingstid og den faktiske sagsbehandlingstid, i
stedet for at det bliver til en fortælling om at kommunen ikke behandler sagerne i tide. Hvad venter vi på?

Læserbrevet er indsendt af Chammilia Rønn. Redaktionen er bekendt med debattørens adresse og telefonnummer.

Øverst: Genrefoto. (Foto: lerbank / iStock). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.