Iver Huitfeldts får Søfartsprisen 2024

Korsor.News — »Jeg er på egne vegne og på vegne af besætningen stolt over og glad for, at vi får prisen. Vores job som danske soldater og søkrigere er naturligvis at beskytte danske interesser både ude og hjemme, men derfor er det alligevel dejligt at få en anerkendelse fra civilsamfundet og opleve, at der sættes pris på vores indsats,« lyder det fra kommandørkaptajnen.

Torsdag uddelte H.M. Kongen Søfartsprisen 2024 fra Danske Rederier til Søværnet og fregatten Iver Huitfeldts besætning som anerkendelse af besætningens indsats for at beskytte skibsfarten mod Houthi-bevægelsens angreb. Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Bidrog til at beskytte søfarende mod angreb

En mørk nat i starten af marts nedskød den danske fregat Iver Huitfeldt fire droner i Det Røde Hav. Dronerne var en del af en større skare af droner, som angreb danske og andre krigsskibe i området.

Læs også: Korsørfregat nedskyder droner i Det Røde Hav.

Denne kamphandling var kulminationen på en flere måneder lang indsats fra den danske fregat, som var med til at beskytte handelsskibe og andre civile skibe i Det Røde Hav og Adenbugten mod Houthi-bevægelsens talrige angreb på skibe i området.

Torsdag fik Søværnet og fregatten Iver Huitfeldts besætning overrakt Søfartsprisen 2024 fra Danske Rederier som en anerkendelse af denne store indsats.

»Sådan en dag som i dag, hvor vi overrækker Danske Rederiers Søfartspris til Søværnet og besætningen på Iver Huitfeldt, er det svært ikke at tænke på vendingen “tak er kun et fattigt ord”. For vi skylder jer så meget. I har været med til at beskytte vores søfarende mod forfærdelige angreb i Det Røde Hav. I har repræsenteret Danmark på fornemste vis. For det skylder vi jer en stor og dybfølt tak. Og for det modtager I Søfartsprisen 2024,« siger Anne H. Steffensen, der er adm. direktør i Danske Rederier.

De involverede ranker ryggen en ekstra gang

For besætningen på fregatten er det en anerkendelse, som man er glad for:

»Jeg er på egne vegne og på vegne af besætningen stolt over og glad for, at vi får prisen. Vores job som danske soldater og søkrigere er naturligvis at beskytte danske interesser både ude og hjemme, men derfor er det alligevel dejligt at få en anerkendelse fra civilsamfundet og opleve, at der sættes pris på vores indsats,« siger kommandørkaptajn Sune Lund, der var skibschef på fregatten Iver Huitfeldt under indsatsen.

Også chefen for Søværnet, kontreadmiral Henrik Ryberg, er glad for, at prisen gives:

»Jeg er sikker på, at besætning på fregatten og alle andre involverede i fregattens indsættelse ranker ryggen en ekstra gang ved at modtage denne anerkendelse. Vi finder hver dag masser af mening i vores job, fordi vi véd, at vi udfører noget væsentligt for Danmark. Men derfor er det alligevel ekstra dejligt at mærke, at det faktisk er noget, som finder anerkendelse andre steder i samfundet,« siger Henrik Ryberg.

Fregatterne F361 Iver Huitfeldt, F362 Peter Willemoes og F363 Niels Juel, der er af Iver Huitfeldt-klassen, hører til i Korsør.

Mandat til selvforsvar og udvidet selvforsvar

Fregatten sejlede afsted på opgaven i januar og vendte hjem i april. Fregatten har været indsat i Operation Prosperity Guardian sammen med andre lande i det internationale samarbejde, Combined Maritime Forces for at beskytte handelsskibe og andre civile skibe i Adenbugten og Det Røde hav imod angreb fra Houthi-bevægelsen. Op mod 175 besætningsmedlemmer har deltaget i indsatsen.

Farvandet i Det Røde Hav og Adenbugten er en vigtig livsnerve for verdenshandlen, og hundredvis af skibe passerer hver måned igennem området. Siden november 2023 har Houthi-bevægelsen, der kontrollerer den vestlige og nordlige del af Yemen, foretaget angreb på den internationale skibstrafik og bl.a. ramt danskejede skibe.

Relevansen af at sende fregatten Iver Huitfeldt afsted på opgaven blev understreget, da fregatten under udsendelsen nedskød fire droner afsendt af Houthibevægelsen. Det skete den 9. marts, hvor Houthi-bevægelsen afsendte i alt 15 droner mod skibe i området. Alle droner blev nedkæmpet af krigsskibe i området.

Fregatten har haft mandat til selvforsvar og udvidet selvforsvar, hvilket betyder, at fregatten og dens besætning har kunnet bruge magt for at beskytte sig selv og skibe i nærheden mod angreb.

Søfartsprisen tildeles personer eller institutioner, som gennem deres arbejde har bidraget til at øge forståelsen for danske søfartsforhold. Søfartsprisen blev stiftet i forbindelse med 100-års jubilæet for Danske Rederier (dengang Danmarks Rederiforening) i 1984 og kan tildeles en person, flere personer eller en institution, som gennem deres arbejde har bidraget til at øge forståelsen for danske søfartsforhold.

Øverst: Søværnet og besætningen på Iver Huitfeldt får Søfartsprisen 2024 – overrakt af H. M. Kongen. (Foto: Forsvarskommandoen). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/81oh