Glemmer udvalgsformand Jørgen Andersen de handicappede?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Glæden var stor blandt mange handicappede, da byrådet lovede et handicapomklædningsrum i Slagelse Svømmehal. Men det er udvist, om formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen (S) tager det alvorligt.

byrådsmødet den 25. maj 2020 bekræftede borgmester John Dyrby Paulsen (S) overfor byrådet, at der vil blive lavet et særskilt handicapomklædningsrum i forbindelse med renoveringen af Slagelse Svømmehal, og at det vil indgå i det samlede projekt omkring akutte renoveringsbehov.

Ikke desto mindre er det vanskeligt at finde meget om handicapomklædningsrum i referatet fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. november 2020, hvor Jørgen Andersen (S) er formand. Der er blot en sidebemærkning, men intet om noget akut renoveringsbehov.

Glad for byrådets beslutning om handicapomklædningsrum

Slagelse.News modtog et læserbrev i juni, hvor en borger fortalte, at det var et problem med det manglende handicapomklædningsrum. Derfor var han glad for byrådets beslutning.

»Vi vil bare sige, vi er rigtig glade for, at et samlet Slagelse Byråd har besluttet at sikre et handicap-omklædningsrum til Slagelse Svømmehal, sådan som vi kan læse det i referatet fra byrådsmødet den 25. maj,« skrev familien fra Korsør og fortsatte:

»Da der på nuværende tidspunkt ikke er et separat handicapomklædningsrum, så kan min kæreste ikke tage alene med børnene i svømmehallen, hvis jeg eksempelvis er på arbejde, fordi hun jo ikke kan tage sønnen med ind i damernes omklædningsrum.«

Læs også: Glad for handicapomklædning, men efterlyser retssikkerhed.

Det kan være, at borgeren har glædet sig for tidligt?

Handicapomklædningen er vanskelig at finde i udvalgsarbejdet

Sagen om renoveringen var oppe på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020.

Men det er vanskeligt at se i referatet, hvorvidt handicapomklædningen indgår i renoveringen, og det virker, som den slet ikke indgår i det akutte renoveringsbehov.

»Det er en skændsel hvis den socialdemokratiske borgmester igen glemmer folk med handicap, særligt efter han har lovet at der vil komme et handicapomklædningsrum,« lyder det fra byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen (V).

Christopher Trung Paulsen har rykket flere gange for at få svar om processen med handicapomklædningen. Dog uden at få noget tydeligt svar.

»Der bliver svaret i øst og vest. Jeg vil ønske, det oprindeligt havde været borgmesterens idé med handicapomklædningsrum, for så havde jeg været sikker på at det nok allerede var ført ud i livet og at der allerede var blevet sat en klippe-klar rød snor op til receptionen,« påpeger Christopher Trung Paulsen.

Udvalgsformand Jørgen Andersen (S) svarer med tavshed

Slagelse.News har henvendt sig til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), for at få svar på, hvorfor det er så vanskeligt at finde omklædningsfaciliteterne i udvalgsarbejdet.

Der står blot under baggrund, at “Arbejdsgruppen skal have fokus på tilgængelighed for alle, herunder sikre de bedst mulige handicapfaciliteter.” Men derudover fremgår det ikke af udvalgsarbejdet og slet ikke af de akutte renoveringsbehov.

Vi har bedt om svar på, hvad status er på det særskilte handicapomklædningsrum, og et svar på, hvorfor omklædningen ikke adresseres som en del af de akutte renoveringsbehov på udvalgsdagsordenen.

Det har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), ikke svaret på.

Omklædningsrummet blev debatteret flere gange på byrådsmødet

Punktet på byrådsmødet den 25. maj 2020 hed “udbygning og renovering af svømmehaller – valg af samlet løsning og prioritering af tiltag”. Det blev til en længere debat på næsten en time, hvor mange ting blev drøftet – herunder omklædning til handicappede.

På et tidspunkt, da borgmester John Dyrby Paulsen (S) bemærkede, at Christopher Trung Paulsen (V) ønskede ordet, kom borgmesteren ind på omklædning til handicappede:

»Det giver mig lige anledning til Christophers bemærkning om vi skal have det på plads, omkring der er omklædning til handicappede, og det vil jeg også bede forvaltningen om at vende tilbage med og eventuelt indarbejde det, hvis det ikke er indarbejdet,« sagde John Dyrby Paulsen.

Lidt senere blev borgmesteren spurgt, hvorledes handicapomklædningen ville komme til at indgå i projektet som en del af det akutte renoveringsbehov.

»Så det kommer til at indgå som en del af det her akutte renoveringsbehov? Det kan du bekræfte?« spurgte Christopher Trung Paulsen.

»Ja. Nja, om det lige er den del af det akutte renoveringsbehov, men i hvert fald, så vi får en klar aftale, hvordan det her kommer til at indgå i det her projekt. Om det er en del af renoveringen eller en del af det samlede forløb. Det tør jeg ikke sige,« svarede John Dyrby Paulsen.

»Vi får et oplæg til det i juni … [hvor vi også] får en vurdering fra forvaltningen i hvor stor udstrækning handicaptilgængelighed også gælder i omklædningsfaciliteterne,« slog John Dyrby Paulsen fast.

Christopher Trung Paulsen bad igen om at få ordet.

»Når jeg hører det, du siger, så skulle jeg blot være helt sikker på, at det kommer med. Ikke blot som, at der skal orienteres omkring mulighederne, men at det rent faktisk kommer med som et akut renoveringsbehov, det der med handicaptilgængeligheden?« spurgte byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen.

»Ja, hvis det ikke allerede er med, så kommer det med som et ønske fra os i forhold til projektet fremadrettet,« svarede borgmester John Dyrby Paulsen blandt andet.

»Men jeg tør ikke sige, om det er med, Christopher,« tilføjede han.

»Som en del af det?« gentog Christopher Trung Paulsen.

»Ja, og vi skriver det ind i referatet,« John Dyrby Paulsen.

»Som en del af det akutte renoveringsbehov,« svarede Christopher Trung Paulsen.

Du kan se og høre hele debatten på: slagelse.kommune-tv.dk.

Det blev ikke sagt yderligere, men det fremgår af referatet, at: “Forvaltningen udarbejder notat til Byrådet, der beskriver hvorledes omklædningsfaciliteterne for handicappede indgår i det samlede projekt omkring akutte renoveringsbehov.”

Byrådet har tradition for lange debatter om handicappede

Det er i øvrigt ikke første gang, at der har været større debatter om handicaptilgængelighed i byrådet.

På byrådsmødet den 16. december 2019 blev et forslag til udviklingsstrategien for Slagelse Kommune drøftet. Her blev det foreslået, at “handicaptilgængelig” tydeligt skulle indgå som et væsentligt kriterium.

Men det endte med, at “handicaptilgængelighed” kun blev til “tilgængelighed” for alle borgere.

Læs også: “Tilgængelighed” handler ikke om handicappede?

Derfor blev det samme emne atter bragt op på byrådsmødet den 27. april 2020.

Her blev det besluttet at udsætte forslaget og sende det tilbage til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget med henblik på at få behandlet og indarbejdet bemærkningerne vedrørende kommunens handicappolitik/medborgerpolitik og tilgængelighed herunder handicaptilgængelighed.

Læs også: Handicaptilgængelighed bliver central i Slagelse Kommune.

Øverst: Byrådsmedlem Jørgen Andersen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget. (Foto: Slagelse Kommune). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.