“Tilgængelighed” handler ikke om handicappede?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Byrådet havde en større debat om “handicaptilgængelighed”, hvor alle blev enige, men nu viser det sig, at byrådet blot er blevet enige om “tilgængelighed” for alle borgere.

“Byrådet besluttede, at medborgerpolitikken og tilgængelighed indskrives som en central del af udviklingsstrategien og kommuneplanen.”

Sådan står det i referatet under punktet “Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune” fra byrådsmødet mandag eftermiddag. Men hvad betyder “tilgængelighed”?

Byrådsreferent: »Tilgængelighed handler om alle borgere«

Efter en meget lang debat vedtog byrådet enstemmigt, at handicaptilgængelighed kommer til at indgå som en central del af udviklingsstrategien og kommuneplanen.

»Handicaptilgængelighed er en helt basal forudsætning for, at personer med handicap kan deltage i samfundslivet,« skrev byrådsmedlem Christopher Trung (V) til Slagelse.News under byrådsmødet.

Dog er referatet fra byrådsmødet langt mindre konkret, idet der kun står “tilgængelighed”.

“Byrådet besluttede, at medborgerpolitikken og tilgængelighed indskrives som en central del af udviklingsstrategien og kommuneplanen,” står der i referatet.

Menneskeretten beskytter personer med handicap på linje med andre mennesker. Hertil kommer Handicapkonventionen, der fastslår, at personer med handicap skal sikres fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet og skal respekteres og accepteres som en del af den menneskelige mangfoldighed. (Kilde: Institut for Menneskerettigheder).

Christopher Trung skrev derfor en e-mail til referenten (børn- og ungedirektør Vini Lindhardt, red.), hvor han spurgte:

»Er vi enige om, at der med “tilgængelighed” til punktet om udviklingsstrategien, som var oppe på byrådsmødet, menes “handicaptilgængelighed”?«

»Tilgængelighed handler om alle borgere – selvfølgelig også handicappede,« svarede referenten.

“Tilgængelighed” handler med andre ord ikke kun om handicappede, men om alle borgere generelt.

Borgere med handicap er bedre tjent med et samlet byråd

Christopher Trung holder dog hovedet højt i sin kamp for handicaptilgængelighed.

»Jeg undrer mig over at de røde partier samt Liberal Alliance havde så kraftig modstand til mit forslags ordlyd i første omgang, at John Dyrby Paulsen kom med et ændringsforslag, som var langt mindre tydeligt retningssættende. Mit eget forslag var jo en rimelig tydelig erklæring af, at vi skulle forpligte os på at tænke handicaptilgængelighed ind i fremtidige projekter, før vi påbegynder projekterne, så jeg forstod ikke helt modstanden til forslaget,« siger Christopher Trung til Slagelse.News og fortsætter:

»Men vi fra Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vægtede, at Slagelse Kommunes borgere med handicap er bedre tjent med et samlet byråd, der kan stå sammen, end et splittet byråd – og derfor gik vi med til ændringsforslaget. Nu handler det om at holde dem og os oppe på det, som vi har lovet hinanden: Nemlig at tilgængelighed, herunder handicaptilgængelighed, tænkes ind som en central del af udviklingsstrategien og kommuneplanen.«

Artiklen fortsætter under illustrationen.

Læs også: Udviklingsstrategien på slagelse.dk.

Hvorfor laver Slagelse Kommune en udviklingsstrategi?

Slagelse Kommune skal, som alle andre kommuner, fremlægge en udviklingsstrategi inden udgangen af 2019. Udviklingsstrategien skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres. Det fremgår af dagsordenen og referatet for byrådsmødet i mandags.

Byrådet havde allerede et temamøde i marts, hvor de mulige fokusområder blev drøftet. Ud fra spørgsmålet: “Året er 2025 – hvad er Slagelse kendt for”, kom byrådet frem til følgende, overordnede emner: uddannelse, boliger, events, natur og kyst, erhverv, infrastruktur, velfærd samt kultur og fritid.

Senere på året kom byrådet frem til, at 1) boligudvikling, 2) erhvervsudvikling og 3) uddannelse skal være de tre centrale emner i udviklingsstrategien.

Det blev drøftet i fagudvalgene, hvorpå administrationen sammenfattede et forslag til en udviklingsstrategi på baggrund af de anbefalede indsatsområder og til hvert af de overordnede emner koblet til FN’s verdensmål.

Hvad skete der i debatten om handicaptilgængelighed?

Christopher Trung (V) foreslog på mandagens byrådsmøde, at “handicaptilgængelig” tydeligt skulle indgå som et væsentligt kriterium i udviklingen af Slagelse Kommune i enhver offentlig sammenhæng.

»Noget, som jeg har bidt mærke på udvalgsmøderne, som dog ikke kom med. Det har været behovet for, at handicaptilgængelighed tydeliggøres i udviklingsstrategien,« sagde Christopher Trung, som derpå fremsatte et konkret forslag på vegne af Venstre:

»Med ønsket om at imødekomme delmål 7 i FN’s Verdensmål nr. 11 og den nye medborgerpolitik i Slagelse Kommune skal handicaptilgængelighed derfor indgå som et væsentligt kriterium i udviklingen af Slagelse Kommune i enhver offentlig sammenhæng.«

Udvalgsformand fandt ikke grundlag for at stemme imod

Det medførte en længere debat, der også kom ind på andre forhold i udviklingsstrategien, hvorpå formanden for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (herunder handicapområdet, red.), Steen Olsen (S), tog ordet:

Artiklen fortsætter under billedet.

Udvalgsformand Steen Olsen (S). (Skærmbillede).

»Jeg blev sgu lige koblet lidt af, Christopher, på den der tekst. Du nævnte noget med de handicappede. Og du brugte også ordet: Det var helt basalt, at handicapadgang skulle ind i sådan noget her,« sagde Steen Olsen og fortsatte:

»Og det er jeg da enig med, og jeg kan jo ikke som udvalgsformand stemme imod, at vi skal have det som sådan, men vi kunne jo også skrive mange andre ting ind, som vi også skal huske at have med, som netop er basalt.«

Steen Olsen forklarede videre, at han ikke syntes, at byrådet skulle stemme imod Christopher Trungs forslag på vegne af Venstre.

Bekymret for formuleringen: i enhver offentlig sammenhæng

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) bad derpå om en kort pause for at drøfte Venstres forslag, men det blev til en lang pause, hvor flertalsgruppen (rød blok og LA) fik udarbejdet et andet ændringsforslag.

Artiklen fortsætter under billedet.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S). (Skærmbillede).

»Vi er lidt bekymrede for, at der bliver nævnt “i enhver offentlig sammenhæng”, og derfor har vi et andet ændringsforslag,« sagde borgmester John Dyrby Paulsen.

I øvrigt kunne Ann Sibbern (DF) ikke forstå, hvorfor man ikke bare havde lavet et kompromis ude bagved i pausen.

Udvalgsformand Steen Olsen forklarede derpå til Christopher Trung, at det ikke var godt at komme med sådan et forslag midt i en byrådsdebat, og at han hellere havde set det i fagudvalget først.

Christopher Trung forklarede derfor udvalgsformanden, at han allerede havde sagt det på mødet i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 6. november 2019.

“Handicaptilgængelighed” blev til “tilgængelighed” for alle

Borgmesteren pointerede igen, at han ikke kunne overskue konsekvensen af “i enhver offentlig sammenhæng”, hvorpå flertalsgruppes ændringsforslag blev læst op:

»Byrådet besluttede, at medborgerpolitikken og tilgængelighed indskrives som en central del af udviklingsstrategien og kommuneplanen,« oplæste referenten, hvorefter borgmesteren bad om en kort pause før afstemningen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Byrådsmedlem Christopher Trung (V). (Skærmbillede).

Christopher Trung oplyste efter pausen, at Venstre accepterede flertalsgruppens ændringsforslag.

Dog havde ingen bemærket, at “handicaptilgængelighed” nu var blevet til “tilgængelighed” for alle borgere.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Raul Mellado / iStock). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.