Debat Blak-Pape: Resultatløn hindrer at kalde KV en bande

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Justitsminister Søren Pape og byrådsmedlem Helle Blak (SF) mødtes til en duel på Skælskør Bibliotek. Blak fortalte blandt andet, at politiets resultatløn er medvirkende årsag til, at KV-banden i Ringparken ikke bliver kategoriseret som bande. Dermed kan banden ikke rammes af bandepakken.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og byrådsmedlem Helle Blak (SF) mødtes i duel om parallelsamfund på Skælskør Bibliotek i tirsdags. Omdrejningspunktet var Regeringens ghettoudspil: “Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”.

Helle Blak er formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, og kommunen rummer flere socialt belastede boligområder, herunder Ringparken og Motalavej, som er på ghettolisten.

Blak og nogle tilhørere fra salen, herunder nogle fra SF, havde fokus på, at de er farveblinde. Flere gav udtryk for, at de er kede af opdelingen mellem “os og dem”. Søren Pape forklarede, at han også er ligeglad med folks religion og etnicitet:

»Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad folk tror på, og hvordan de ser ud,« sagde Søren Pape senere på mødet.

Læs også: Kun i et stærkt fællesskab er der plads til forskellighed

Genindfør tolerancen i dette land med smukke bøge

Palle Dybdal (K) var ordstyrer, og Søren Pape (K) indledte med en præsentation af ghettoudspillet, hvorpå Helle Blak (SF) kom med sit oplæg. Hun kom blandt andet ind på, at “vi” (os og dem) ikke er så forskellige, og at vi ligefrem krænker mennesker, hvis vi putter dem i kasser.

Helle Blak sluttede sit oplæg af med at spørge:

»Hvordan får vi genindført tolerancen i dette land med smukke bøge?«

Der opstod groft sagt to spor i debatten, hvor det ene handlede mere om mødet mellem såkaldte “gammeldanskere” og “nydanskere”. Debatten kom for eksempel ind på, hvorvidt “etniske” piger kun studerer, “indtil de bliver gift”. Der blev også talt om, hvem der mest føler sig som andenrangsborger.

Læs også: Ghettoudspil: Mere politi og bredere indsats mod kriminelle

Slagelse Media
Foto: Robert Kronberg / Slagelse Media

Øverst: Søren Pape Poulsen (K) hilser på event manager Susanne Haar Sandholdt (K).
Til venstre: Aftenens ordstyrer, Palle Dybdal (K), indleder mødet.
Til højre: Helle Blak (SF) taler med lokalformand Niels Jørgensen (K).
Nederst: Helle Blak kommer med sit oplæg, mens Søren Pape Poulsen lytter.

De kriminelle får højere status ved højere straf

Det andet spor var mere konkret og handlede om, hvordan de aktuelle problemer løses. En socialarbejder fra Holbæk lagde ud med at slå fast, at der må være en overligger for, hvornår “nok er nok”. Der må være en grænse for omfanget af ungdomskriminalitet og lignende.

»Det her er et langt og sejt træk, der skal til,« svarede Helle Blak (SF). Der skal flere socialarbejderne til, og de skal uddannes til det. Der er for mange ghettoområder, som har ansat en medarbejder med en halvkriminel baggrund og uden en faglig baggrund. Hun efterlyste en konkret gadeplansuddannelse.

Blak kom endvidere ind på, hvordan vi taler om hinanden. Hvorfor er det, at det ikke er i orden at være muslim:

»De oplever på daglig basis at blive krænket, fordi de er muslimer,« fortalte Blak. Det skaber modtryk. Vi er alle sammen danskere, slog Blak fast, og vi skal alle sammen kunne være her.

En tilhører ved navn Ahmed sagde derpå til Pape, at de kriminelle blot får højere status, når de får højere straf. Ahmed sagde også, at man kan rive ghettoerne ned, men der opstår bare nogle nye.

Læs også: Gør det nogen forskel at rive ghettoerne ned?

Straf er slet ikke den største del af ghettoudspillet, svarer Søren Pape (K), men politiet skal være mere til stede. Vi skal gribe ind første gang, når de unge mennesker begår noget kriminelt.

»Det handler også om, at vi skal have respekt for de mennesker, som bor i et socialt udsat boligområde, fordi jeg synes ikke, at vi har respekt for dem i dag,« forklarede Søren Pape.

Fængsling af bander giver muligheder for SSP-folk

Søren Pape (K) kom ind på, hvorfor det giver mening at forbyde bander såsom Loyal to Familia (LTF). De får det vanskeligere, fordi de ikke vil kunne samles og gå med kendetegn. Dermed presser vi dem rigtigt hårdt. Lige nu sidder der mere end 400 bandemedlemmer i de lukkede fængslerne.

Det er godt, fordi de sidder der rigtigt længe. I mellemtiden er det nemmere for blandt andet SSP-folk at få fat i periferien af banderne, forklarede Pape.

Helle Blak (SF) tilkendegav, at hun er enig i, at der skal være langt mere politi og langt flere socialarbejdere, men slog fast:

»Der skal bare være færre hæve-sænke-borde, som de kan gemme sig bag.« De har travlt med at dokumentere, holde møder eller udarbejde rapporter.

Kommunalpolitikere: Stop nu alt det puljetyranni

En kvindelig tilhører fra Næstved efterlyste øremærkede penge til en større forebyggende indsats med flere boligsociale medarbejdere. Søren Pape (K) svarede dertil, at han selv har været kommunalpolitiker.

Det er ofte sådan, at man har penge til det, som man rigtigt gerne vil, og at man ikke har råd til det, som man knap så gerne vil.

»Jeg anerkender ikke den præmis, at kommuner ikke har råd til at ansætte boligsociale medarbejdere,« sagde Pape. Det handler om prioritering. Pape forklarede endvidere, at han hører mange kommunalpolitikere sige:

»Stop nu alt det puljetyranni.«

En anbringelse koster 7 millioner kroner om året

Helle Blak (SF) orienterede om, at serviceniveauet er “himmelråbende lavt” i Slagelse Kommune. Vi kan ikke få tingene til at mødes. Hun forklarede derpå, at hun oplever familier med børn, der mistrives og nærmest udsættes for vanrøgt.

Det bliver nemt til en skal-opgave, og “så koster sådan nogle anbringelser lynhurtigt 7 millioner kroner om året.” Man kan få 14 SSP-medarbejdere for de samme penge, men det er en kan-opgave.

Derfor skal der prioriteres bedre mellem forbyggende kan-opgaver og påkrævede skal-opgaver. Blak sagde til Pape, at hun vil blive glad, hvis han kan hjælpe med at stoppe puljetyranniet. Dermed kan de få pengene derud, hvor der er brug for hjælp.

Politiets skyld, at KV’ere ikke må straffes som bande

En borger fra kommunen forklarede, at hendes søn var blevet overfaldet af de “gutter fra Nordbyen”. Hun er ligeglad med religion, hudfarve og etnicitet, og sådan har hun også opdraget sine børn.

Damen gjorde det klart, at KV-banden fra Ringparken gør så rigeligt for, at vi kan tænke dem og os. Hendes søn har måttet sætte sit studium i bero, han har fået hemmelig adresse, og han går stadig til tandlæge efter overfaldet. De øvrige unge tør ikke vidne, forklarede hun.

Søren Pape (K) orienterede om den nye vidnepakke, der skal hjælpe vidner, som er bange for at vidne, eller som ligefrem bliver truet. Han fortalte endvidere, at politiet har fået tilført 600 betjente netto.

Helle Blak (SF) pointerede derpå, at hun er enig i at bruge “dem”, når “dem” er disse kriminelle. Hun kom herefter ind på, at hun er ganske uenig i, at KV-banden ikke bliver kategoriseres som en bande:

»Vi har prøvet i jeg ved ikke hvor mange år at få dem (KV-banden, red.) kategoriseret som en bande.« Men det forgår inden bag nogle skriveborde i noget rigspoliti, fortalte hun. Er de nu slemme nok til at være en bande?

»Nej, for det går faktisk udover resultatlønnen hos politidirektøren, hvis man har en bande i området,« fortalte Blak. Derpå redegjorde hun for, at KV-banden, hvis den var kategoriseret som en bande, ville risikere dobbelt op på straffen.

Efterlyser flere synlige betjente i hele Slagelse

Helle Blak (SF) efterlyste igen flere synlige betjente til Slagelse Kommune, og hun fortalte, at opklaringsprocenten i Ringparken er “himmelråbende” lav.

»Bliver der nogen sine lavet et reelt opklaringsarbejde?« spurgte hun retorisk. Nej, sagde hun. Dog er antallet af påsatte brande faldet.

Dog sagde Blak til justitsministeren:

»Husk på, når I laver jeres ghettoplan, at […] alle vores socialt udsatte boligområde (i Slagelse, red.) er ikke ens.«

Ringparken og Motalavej har bestemt deres udfordringer, men Blak vil hellere betegne dem som “ghetto light”.

»Send gerne mere politi,« sagde hun, og så lovede hun, at hun vil gøre sit bedste for at supplere med nogle gode forbyggende midler inden for hendes “hårdt pressede kommunale budget”.

Tidligere på aftenen havde Søren Pape (K) forklaret, at vi i Danmark er dygtige til at undgå, at alt for mange kriminelle vender tilbage til fængslerne, men at der stadig skal arbejdes på, at endnu færre kommer tilbage.

Pape havde også fortalt om exitprogrammer og lignende tiltag, men han pointerede, at rehabilitering kræver, at de kriminelle selv er klar til det. Mere politi og bredere indsats mod kriminelle er allerede en del af ghettoudspillet.

Vi ønsker et Danmark, hvor alle kan føle sig trygge

Søren Pape (K) fortalte afslutningsvist, at man skal følge sig tryg der, hvor man bor, men at der kan være forskellige veje dertil. Han sagde endvidere, at det er meget vigtigt, at vi nogle gange trækker vejret meget dybt, og han også kom ind på de mange “historier” (i medierne, red.).

Pape pointerede, at ingen skal føle sig som dårligere mennesker, og at ingen skal føle sig udstillet på grund af disse historier. Vi skal give hinanden plads, sagde han (og her mente han nok ikke de kriminelle, red.). Ideen med det her (ghettoudspillet, red.) er, at vi ønsker et Danmark, hvor alle kan føle sig trygge, uanset hvor de bor.

Niels Jørgensen, formand for Konservative i Slagelse, indledte og afsluttede mødet, som Susanne Haar Sandholdt (K) havde arrangeret. Mødet forløb med en vis form for gensidig forståelse, men der er naturligvis forskel på Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Læs også: Igen problemer med hash på Slagelse Banegård


Foto: Robert Kronberg / Slagelse Media

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.