Slagelse, Sorø og Ringsted ønsker 110 km/t på E20

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Slagelse.News – Hastighedsbegrænsningen på E20 skal ensrettes til 110 km/t på strækningen i Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner, lyder det fra de tre borgmestre.

Ved at ensrette hastighedsbegrænsningen på motorvejen E20 i de tre kommuner vil Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner bidrage til reduceret CO2-udledningen. Samtidig kan det have positive, men mindre effekter for trafiksikkerhed og støjen langs motorvejen. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Hastigheden skal sænkes fra 130 km/t til 110 km/t

Hastighedsbegrænsningen skal ensrettes på motorvejen E20 på strækningen i Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner. De tre kommuner vil have sat en hastighed på 110 km/t frem for 130 km/t, som er tilladt på dele af strækningen. De tre kommuner har derfor sendt en fælles henvendelse til transportminister Thomas Danielsen (V).

Hvis det gennemføres, vil forslaget bidrage til at reducere CO2-udledningen med henvisning til et notat fra Concito. Her hedder det, at “der [er] et betydeligt potentiale for reduktion af CO2-udslippet ved at nedsætte hastigheden på de danske motorveje”. I Concitos beregninger ses en væsentlig mindre C02-udledning ved en hastighed på 110 km/t frem for 130 km/t.

Kommunerne har lille påvirkning på CO2-udledningen

Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner er alle DK2020-kommuner med enten en godkendt DK2020-klimahandleplan eller en klimaplan på vej mod godkendelse. Transportsektoren står for en stor del af den samlede udledning af C02 i alle tre kommuner, hvor udledningen fra trafikken på motorvejsstrækningen E20 er en udledning, kommunerne har meget lidt påvirkning på.

Flere strækninger på den del af E20, som går gennem de tre kommuner, har allerede en fartgrænse på 110 km/t. En ensartning af hastigheden, så den er 110 km/t på hele strækningen, vil betyde, at rejsetiden for den gennemkørende trafik øges en lille smule.

Samtidig lægger kommunerne vægt på, at en ensartning af hastighedsbegrænsningen vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden samtidig med, at der på visse strækninger vil være en positiv, men dog mindre, effekt i forhold til støj for de borgere, som bor langs motorvejen.

Begrænsningen vil være til glæde for hele Danmark

Det lavere C02-tryk i de tre kommuner vil være til glæde for hele Danmark, lyder det fra Slagelse Kommune:

»Med et lille greb, som at man slipper foden lidt fra speederen, når man suser af sted på motorvejen, så kan vi reducere det samlede C02-tryk i vores kommuner. Det vil være til glæde for hele Danmark, og som kommuner vil vi gerne gøre vores til, at klimagasudledningen fra motorvejstrafikken i vores område kan reduceres,« fortæller borgmester Knud Vincents (V) i Slagelse Kommune.

Motorvejen tæller med i kommunernes CO2-andel og påvirker samtidig støjen visse boligområder, lyder det fra Sorø Kommune:

»Sorø Kommune har en ambitiøs klimahandleplan, og for at nå i mål skal der ske en betydelig omstilling på mange områder – også hvor kommunens rolle består i at lægge veje til alle, som kører igennem kommunen. Alle biler, der kører på motorvejen, tæller med i kommunens andel af CO2-udledningen. En reduktion af hastigheden kan give betydelige reduktioner af CO2, og det vil reducere støjen i boligområder nær motorvejen,« lyder det fra Gert Jørgensen (K) i Sorø Kommune.

Klimaplanen skal sikre, at byer og trafikale forhold indrettes, så der udledes mindre CO2 fra transport, lyder det fra Ringsted Kommune:

»I Ringsted Kommune har vi netop vedtaget en klimahandleplan med faste målsætninger på alle områder om at bidrage aktivt til den grønne omstilling, og at Ringsted kommune som geografisk område skal være CO2-neutral og klimarobust i 2045. Med klimaplanen vil vi blandt andet arbejde for, at vores byer og trafikale forhold skal indrettes, så vi udleder mindre CO2 fra transport,« forklarer borgmester Henrik Hvidesten (V) i Ringsted Kommune.

Øverst: Motorvej i Danmark. (Foto: CrazyD / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.