Aftale med privathospitaler er på plads

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – »Først og fremmest betyder aftalen, at vi kan tilbyde patienterne hurtigere undersøgelse og operation, hvis Region Sjællands sygehuse mangler kapacitet,« fortæller regionsformanden.

Region Sjælland har indgået nye strategiske samarbejdsaftaler med to privathospitaler. Det er resultatet, efter et udbud netop er afsluttet. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Borgere skal have så hurtig behandling som muligt

Regionsrådets overordnede mål er fortsat, at regionens sygehuse og medarbejdere selv skal undersøge og behandle flest muligt patienter. Privathospitalerne er et ekstra sikkerhedsnet.

»Det handler for os i Region Sjælland om at kunne tilbyde alle patienter så hurtig behandling som muligt. Aftalen er derfor vigtig for os, så vi kan hjælpe patienter hurtigt i de situationer, hvor vores egne sygehuse ikke kan overholde patientrettighederne,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Region Sjælland fortsætter efter udbuddet sit partnerskab med Aleris. Samtidig kan Capio A/S træde til ved behov som sekundær leverandør.

Aleris udvider behandlingskapaciteten i Ringsted

Aftalerne gælder inden for 14 specialer og løber over fem år – med mulighed for forlængelse i to år. Dermed kan regionen få skarpe rabatter, og privathospitalerne kan tænke langsigtet.

»Først og fremmest betyder aftalen, at vi kan tilbyde patienterne hurtigere undersøgelse og operation, hvis Region Sjællands sygehuse mangler kapacitet,« siger Heino Knudsen.

Det er samtidig et ønske fra Regionsrådet, at det helst skal ske inden for regionens grænser.

»Aleris udvider derfor i Ringsted med flere konsultationsrum, operationsstuer og sengepladser. Det betyder, at Aleris kan udføre størstedelen af alle udredninger og behandlinger for regionens borgere i Ringsted,« fortæller Heino Knudsen.

Aftaler om uddannelse og sociale forpligtelser

I kontrakten indgår også aftaler om uddannelse, sociale forpligtigelser og arbejdsklausuler.

»Aleris forpligter sig til at have sygeplejerskestuderende, elever, flexjobbere og personer i arbejdsprøvning. Aleris skal også kunne medvirke til at uddanne nye speciallæger i ortopædkirurgi, og det vil regionen benytte efter behov,« fortæller Heino Knudsen.

Arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår gælder også for eventuelle underleverandører i alle led. Aleris har til huse i Ringsted, hvor den overvejende aktivitet vil finde sted, og Søborg. Capio A/S i Hellerup og Brøndby.

Aleris Danmark er en del af Aleris-koncernen, som tilbyder sundhedsydelser og diagnostiske tjenester i Sverige, Norge og Danmark. På Nordisk plan har Aleris cirka 5.400 medarbejdere på sine godt 130 lokationer og har en årlig en omsætning på 4,86 milliarder kroner. (Kilde: Aleris).

Øverst: Aleris Ringsted. (Foto: Aleris Danmark). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.