Christopher Trung arbejder for dem, der ikke selv kan råbe op

Slagelse.News – I dette portræt fortæller Christopher Trung, at han er stærkt optaget af at styrke retssikkerheden i Slagelse Kommune. Han fortæller om sin frustration over at opleve borgere, for hvem retssikkerheden ikke opretholdes. Samtidig fortæller han om, hvordan kommunen faktisk hjælper en masse mennesker, som vi ikke hører lige så meget om.

"Christopher Trung arbejder for dem, der ikke selv kan råbe op"

Regionale busser og tog kører uændret i 2023

Zand.News – »Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2022 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, du tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland, hvor vi har store geografiske afstande, og hvor flere borgere ikke har alting lige ved hoveddøren, at der er gode muligheder for kollektiv transport,« lyder det fra Region Sjælland.

"Regionale busser og tog kører uændret i 2023"

Jobmesse for førtidspensionister inspirerer til jobeventyr

Slagelse.News – »Det er vigtigt for os, at vi er med til at sikre, at alle, der gerne vil og kan bidrage på arbejdsmarkedet, også har de bedste muligheder for at gøre det. Blot fordi, at man har en førtidspension og ikke kan arbejde fuldtid, er det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke kan få glæde af et job og et arbejdsfællesskab, og den værdi, det kan bidrage med til éns liv,« lyder…

"Jobmesse for førtidspensionister inspirerer til jobeventyr"

Musik og balloner på Casinotovet i Slagelse

Slagelse.News – »Forsøget på at indføre en heldagsskole har på den ene side svigtet de bogligt dygtigste elever, der har savnet faglige udfordringer. Og på den anden side er de elever med særlige udfordringer og behov, som har svært ved at passe ind i den konventionelle undervisning, også blevet svigtet,« lyder det efter en musik- og ballon-event på Casinotovet.

"Musik og balloner på Casinotovet i Slagelse"

Den kollektive trafik skal prioriteres i Region Sjælland

Zand.News – »Den kollektive trafik er stadig vigtig for mange borgere, når de skal på arbejde eller af andre årsager har behov for at komme fra a til b. Hvis man som borger ikke kan regne med, at toget kommer planmæssigt, så vil flere vælge det fra, og situationen på lokalbanerne har været for problematisk de seneste måneder. Vi risikerer, at tilliden til den kollektive trafik forsvinder,« lyder det fra Region Sjælland.

"Den kollektive trafik skal prioriteres i Region Sjælland"