Regionale busser og tog kører uændret i 2024

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Zand.News – »Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2023 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, han eller hun tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland med store geografiske afstande, at der er gode muligheder for kollektiv transport for alle,« lyder det fra Region Sjælland.

Busser og tog i Region Sjælland kører uændret i 2024 trods stigende udgifter og udeblivende passagerer. I 2026 indsættes der flere el-busser til borgerne i regionen. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Regionale busser og tog i Region Sjælland vil fortsætte uændret i 2024 på trods af stigende omkostninger og færre passagerer. Beslutningen fra Regionsrådet sigter på at opretholde sammenhængskraften og trygheden for borgerne. Trods udfordringerne med stigende driftsomkostninger og færre passagerer er den kollektive transport afgørende for Region Sjællands udvikling og grøn omstilling. Fremadrettet planlægges investeringer i flere el-busser og batteritog for at sikre bæredygtig og klimavenlig offentlig transport. I 2026 forventes antallet af el-busser at stige markant, og regionen arbejder også på at erstatte gamle dieseldrevne tog med grønne batteritog.

Fastholder serviceniveauet fra 2023 for at skabe tryghed

Den kollektive transport er presset. Flere regioner og kommuner nedlægger ruter. I Region Sjælland fastholder Regionsrådet, at serviceniveauet for den kollektive transport i år kører videre i 2024.

Udgifterne til at drive busser og tog stiger stadigvæk, og samtidig er antallet af passagerer fortsat under niveauet før COVID-19. Det er med til at udfordre driften af den kollektive transport, men en velfungerende kollektiv trafik er afgørende for at sikre fortsat udvikling og grøn omstilling i Region Sjælland.

»Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2023 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, han eller hun tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland med store geografiske afstande, at der er gode muligheder for kollektiv transport for alle,« siger Christian Wedell-Neergaard (KF), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Derudover fortsætter regionen arbejdet med at sikre borgerne, at der også er bæredygtig og klimavenlig offentlig transport i fremtiden. Det sker med investeringer i skinner, batteritog og flere busser, der kører på el frem for diesel.

Flere el-busser i fremtiden og kommende batteritog

Region Sjælland har i øjeblikket seks el-busser i drift. Fra 2026 stiger det tal til 56.

»En god kollektiv transport er en vigtig del af den grønne omstilling, og kan for borgerne være et grønnere alternativ til bilen. Derfor er jeg glad for, at busserne på linje 560 og 570 bliver kørt med el-busser fra 2026. En god kollektiv transport er også vigtig for de mange unge, der er afhængige af bussen eller toget for at komme på erhvervsskolen eller gymnasiet. En god kollektiv transport kan have positiv indflydelse på, hvor mange der får en uddannelse. Det er vigtigt at prioritere,« siger regionsformand Heino Knudsen (S).

I den politiske budgetaftale 2024 er der tidligere fundet midler til at opretholde den kollektive trafik i 2024 på trods af stigende udgifter.

»Vi er klar over, at omkostningerne stiger, og vi har nu prioriteret at skabe tryghed om den kollektive trafik i 2024. Vi er som mange andre kommuner og regioner udfordret på økonomien, og samtidigt skal vi finde plads til finansieringen af store investeringer af sporene på Østbanen og kommende batteritog. Men det er vigtigt for os at fremtidssikre den kollektive trafik, som vi er i gang med. Det kræver mod og politisk prioritering, også nationalt, hvis vi skal gøre det attraktivt for borgerne at vælge den kollektive trafik,« slutter Christian Wedell-Neergaard.

Fakta kollektive trafikbetjening og grønne køretøjer:

  • Regioner og kommuner bestiller hvert år det kommende års kollektive trafikbetjening hos Movia. Regionens trafikbestilling for 2024 indebærer, at den nuværende trafikbetjening fastholdes i 2024. Herunder fastholdes buslinje 460R (Slagelse-Sorø-Ringsted), som en del af det attraktive R-net. R-net er karakteriseret ved høj frekvens; ½-timesdrift på hverdage og timedrift aften/weekend. Buslinjen har tidligere heddet 234 og som forsøg været opgraderet som R-bus under navnet 460R.
  • Regionsrådet besluttede, at buslinjen 560 og 570 udbydes med krav om emissionsfrihed. Det forventes at betyde, at de overgår til batteridrift. Siden 2020 er alle regionens busser udbudt med krav om emissionsfrihed, startende med buslinje 230R, som blev den første regionale buslinje i Danmark med batteridrift. Lige nu er cirka 4 procent af kørslen med de regionale busser med batteridrift. Dette vil stige til cirka 39 procent i 2026, når kørslen i alle de besluttede udbud er trådt i kraft.
  • Som en del af det vedtagne budget for 2024 indgår, at 14 nye tog til lokalbanerne bringes i udbud som batteritog. De nye, grønne batteritog skal erstatte de gamle dieseldrevne IC2 togsæt.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Movia). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/32k1