Regionale busser og tog kører uændret i 2024

Zand.News – »Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2023 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, han eller hun tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland med store geografiske afstande, at der er gode muligheder for kollektiv transport for alle,« lyder det fra Region Sjælland.

"Regionale busser og tog kører uændret i 2024"

Lokaltogs skinner skal slibes af tyske eksperter

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). Slagelse.News – »Det er en voldsom maskine, der kører på skinnerne og sliber metallet, og det kan desværre ikke gøres, uden det støjer,« lyder det fra Lokaltog, der oplyser, at skinnesliberen kører på Tølløsebanen til maj.

"Lokaltogs skinner skal slibes af tyske eksperter"

Prisstigninger på flextur og plustur fra januar

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Zand.News – Fremover vil priserne reguleres på samme måde som priserne i bus, tog og metro og underlægges samme prisloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastlægger for den øvrige kollektive transport. Det betyder, at priserne på flextur og plustur stiger.

"Prisstigninger på flextur og plustur fra januar"