Region Sjælland styrker ambulancetjenesten

Zand.News – »Jeg glæder mig til, at vi går i luften med et endnu stærkere akutberedskab med mere personale og flere ambulancer til at hjælpe vores mange borgere, når de har behov for det,« lyder det fra regionsrådsformanden.

Flere medarbejdere og flere ambulancer på gaden. Det er realiteten, når Ambulance Sjælland og Falck fra den 1. februar sammen skal stå for kørslen af ambulancer i regionen. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Det samlede antal af medarbejdere stiger

Fremover bliver akutberedskabet i Region Sjælland styrket yderligere. Forventningen er, at Falck og Ambulance Sjælland fra 1. februar hver dag vil køre med 8-10 ekstra ambulancer flere, end der kører i dag, mens det samlede antal af medarbejdere tilknyttet ambulancetjenesten stiger med 50.

»Jeg glæder mig til, at vi går i luften med et endnu stærkere akutberedskab med mere personale og flere ambulancer til at hjælpe vores mange borgere, når de har behov for det,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

I dag stiller Falck i gennemsnit med 48-52 ambulancer hver dag fordelt over hele regionen. Et antal, der ventes øget til 56-58 ambulancer samlet set for Falck og Ambulance Sjælland.

I forbindelse med et EU-udbud har Regionsrådet i Region Sjælland besluttet at hjemtage en del af ambulancedriften. Fra 1. februar skal Falck køre ambulancerne i de to delområder i Holbæk og Slagelse, mens Region Sjællands nye ambulancetjeneste Ambulance Sjælland skal køre ambulancerne i de to øvrige delområder i Køge og Nykøbing F. Delområderne har udgangspunkt i regionens fire akutsygehuse.

Stor indsats for at tiltrække og fastholde

Samtidig forøges antallet af medarbejdere fra Falcks 682 i 2023 til samlet 732 for Falck og Ambulance Sjælland. Der bliver både tale om flere medarbejdere tilknyttet kørsel af ambulancer, sygetransport og de såkaldte avancerede ressourcer såsom akutlægebiler og præhospitale vurderingsenheder, ligesom der indlemmes flere ambulanceelever i beredskabet

»Ambulancereddere er en mangelvare i hele landet, og i 2023 har disse udfordringer været særligt udtalte. Derfor er jeg glad for, at det faktisk er lykkedes os at fastholde og tiltrække så mange, at vi kan øge antallet af reddere og medarbejdere fra 1. februar,« siger regionsrådsmedlem Jens Ravn (V), som er formand for Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Historisk mange ambulancebehandler-elever

Både hos Ambulance Sjælland og Falck glæder man sig over udsigten til at kunne mønstre flere medarbejdere. Blandt andet godt hjulpet af et vedholdende fokus på at optage og uddanne flere elever.

»Vi har i regionen som helhed lige nu et historisk højt antal ambulancebehandler-elever under uddannelse, som løbende bliver færdiguddannet, og der er flere på vej i løbet af foråret. Dem glæder vi os til at indlemme i styrken, så vi kan gøre ambulancedriften endnu stærkere,« siger Karina Jensen, der er ambulancechef i Ambulance Sjælland.

Borgerne i regionen kan fortsat føle sig trygge

Hos Falck er man glade for, at den tidlige indsats med det øgede elevoptag i dag bærer frugt, ligesom reddernes store engagement og fleksibilitet har været en kæmpe hjælp i en tid med mangel på reddere.

»I Falck ser vi frem til det fortsatte samarbejde med Region Sjælland, så vi i fællesskab kan skabe gode arbejdsvilkår for vores reddere og sikre, at regionens borgere kan føle sig trygge ved, at der er en ambulance på vej, når de har brug for det. Vi har handlet rettidigt i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, og vi har i dag landets højeste elevoptag. Det sammenholdt med vores dygtige og fleksible reddere gør, at vi fortsat kan levere et robust akutberedskab – også i fremtiden,« siger Martin Betzer, der er ambulancedirektør for Falck Ambulance Sjælland.

Læs også: Nye ambulancer på vej til borgerne.

Ambulance Sjælland råder over 39 ambulancer, 2 specialambulancer og 14 køretøjer til liggende patienttransport, mens Falck råder over 40 ambulancer, 2 specialambulancer og 14 køretøjer til liggende patienttransport.

Øverst: Lige nu holder ambulancerne i en lagerhal i Næstved, hvorfra de er klar til at rykke ud fra 1. februar, når borgere i Region Sjælland har brug for det. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/v553