Styrket tilsyn med pædofilidømte

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Lovforslag skal udvide muligheden for at give seksualforbrydere forbud mod blandt andet at kontakte og opholde sig sammen med børn.

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for regeringens forslag om en række tiltag, der skal styrke tilsynet med pædofilidømte, som har et forbud mod at kontakte og opholde sig sammen med børn. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Dømte pædofile har igen begået overgreb mod børn

Der har i de seneste år været forfærdelige sager, hvor dømte pædofile – efter de har udstået deres straf – igen har begået overgreb mod børn.

Sagerne har vist, at der er et stort behov for at styrke indsatsen mod dømte seksualforbrydere. Der er brug for en helhedsorienteret indsats, hvor tilsynet med dømte seksualforbrydere skærpes samtidig med, at der sættes ind med forebyggende tiltag.

I dag har Folketinget vedtaget et lovforslag, der styrker tilsynet med pædofilidømte. Lovforslaget indeholder en række ændringer i straffelovens § 236 om forbud til dømte seksualforbrydere.

Med lovforslaget udvides adgangen til at meddele dømte seksualforbrydere forbud mod blandt andet at kontakte og opholde sig sammen med børn.

Rækkevidden af opholdsforbud udvides og skærpes

Det betyder blandt andet, at rækkevidden af opholdsforbud udvides, så retten fremover kan meddele dømte seksualforbrydere forbud mod ikke blot at opholde sig ved gerningsstedet, men også andre områder som for eksempel svømmehaller og børnehaver, hvor der er fare for, at den dømte begår nye lignende forbrydelser.

Samtidig skal forbuddene fremover som udgangspunkt meddeles uden tidsbegrænsning, og straffen for at overtræde forbuddene skærpes fra 4 måneders fængsel til fængsel indtil 2 år.

Uanmeldte tilsynsbesøg og flere i behandlingsforløb

Derudover skal politiet fremover udføre uanmeldte tilsynsbesøg hjemme hos dømte seksualforbrydere, og der vil være et øget fokus på behandling af dømte seksualforbrydere i fængslerne.

Det indebærer blandt andet, at der gennemføres en styrket indsats over for dømte seksualforbrydere med henblik på at få flere dømte til at deltage i behandlingsforløb.

Afsæt i flere alvorlige og ubeskrivelige misbrugssager

»Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget et utrolig vigtigt lovforslag, som har afsæt i flere alvorlige og ubeskrivelige sager om misbrug af børn,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»Med lovforslaget udvider vi nu blandt andet adgangen til at meddele dømte seksualforbrydere forbud mod at opholde sig sammen med børn, og vi skærper tilsynet med de dømte. Samtidig sætter vi ind med forebyggende tiltag, der blandt andet skal styrke indsatsen med pædofiles behandling i fængslerne. Vi kan desværre ikke ændre på fortiden, men forhåbentlig kan lovforslaget være med til, at færre børn i fremtiden udsættes for seksuelle overgreb.«

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Evgenyatamanenko / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.