Hver fjerde dødsulykke skyldes chancebetonet kørsel

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – »Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mænd generelt bliver involveret i markant flere trafikulykker end kvinder, selvom de kun færdes en smule mere i trafikken. Det lader altså til, at kvinder kører mere sikkert,« siger lederen af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Sidste år døde 171 personer i trafikken herhjemme, og i mere end halvdelen af dødsulykkerne var trafikanternes adfærd medvirkende til, at ulykken skete.

Det gælder blandt andet uopmærksomhed, chancebetonet kørsel eller for høj hastighed viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykkerne i 2018. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Minister: »Uopmærksomhed bag rattet er meget egoistisk«

Vi er uopmærksomme og tager chancer, når vi færdes i trafikken. Måske kører vi for hurtigt og for tæt på bilen foran, eller måske tager vi øjnene væk fra vejen i flere sekunder for at tjekke en SMS.

Generelt spiller trafikanternes adfærd en rolle i en stor del af dødsulykkerne. Det gælder især for høj hastighed, uopmærksomhed, chancebetonet kørsel og kørsel i påvirket tilstand.

»Danmark er blandt de allerbedste i verden, når vi snakker færdselssikkerhed, men rapporten viser desværre, at alt for mange fortsat dør på vores veje, og at uopmærksomhed og spiritus- og narkokørsel ofte er årsag hertil. Uopmærksomhed bag rattet er meget egoistisk og farligt – ikke bare for bilisten selv, men også for andre trafikanter på vejene,« siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

»Derfor giver det også nu både en bøde og et klip i kørekortet, hvis man som bilist bruger for eksempel håndholdt mobiltelefon, mens man kører bil. Kørsel i påvirket tilstand er også fuldstændig uacceptabelt. Derfor vil jeg bede Færdselssikkerhedskommissionen om at se på, hvad vi kan gøre for at nedbringe antallet af personer, som kører spiritus- og narkokørsel.«

Tryghed gør os uopmærksomme og for os til at tage chancer

I 26 procent af dødsulykkerne i 2018 var chancebetonet kørsel årsagen til, at ulykken skete. Chancebetonet kørsel dækker over, at man bevidst accepterer risici eller tager en chance, når man færdes i trafikken. Det kan også være hasarderet kørsel.

»Når vi føler os trygge i trafikken, er vi mere tilbøjelige til at være uopmærksomme og tage chancer. Vi stiller på radioen, tager en tår kaffe og fjerner øjnene fra vejen i flere sekunder. Vi kører måske også lidt for tæt på bilen foran eller sætter farten for meget op. Det har stor betydning for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver,« siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Selvom størstedelen af bilisterne altid bruger sele, når de kører, så viser analysen af dødsulykkerne blandt andet også, at mindst 25 procent af de dræbte bilister i 2018 ikke brugte sele.

»De gode råd virker stadig, når det kommer til at undgå alvorlige ulykker i trafikken: Spænd selen, orientér dig om andre i trafikken, overhold fartgrænsen og kør aldrig i påvirket tilstand,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

Mænd i trafikken bliver langt oftere dræbt end kvinder

71 procent af de dræbte i trafikken i 2018 var mænd, og der er da også nogle forskelle på mænd og kvinders transportvaner. Mænd kører flere kilometer, som førere af personbiler, og kvinder er oftere passagerer i personbiler.

Derudover kører kvinder flere ture på cykel, mens mænd cykler længst. Men forskellene i vaner, kan ikke udelukkende forklare, at mænd er så overrepræsenterede i dødsulykkerne i trafikken.

»Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mænd generelt bliver involveret i markant flere trafikulykker end kvinder, selvom de kun færdes en smule mere i trafikken. Det lader altså til, at kvinder kører mere sikkert,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Livinus / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.