Alka er dømt for vildledende markedsføring

Zand.News – »Højesterets dom er vigtig for forsikringsaftaler, men vil også kunne få betydning for andre løbende forbrugeraftaler, for eksempel låneaftaler og abonnementsaftaler. Den understøtter vores opfattelse af, at markedsføringen af et produkt skal stemme overens med aftalevilkårene, fordi det er aftalevilkårene, som fastlægger produktets egenskaber,« udtaler den fungerende forbrugerombudsmand.

"Alka er dømt for vildledende markedsføring"

101 forhold om bedrageri og hvidvask

Zand.News – »Sagen bygger på en omfattende efterforskning, og er med til at illustrere, at der ses hårdt på den hensynsløse adfærd, der ofte er forbundet med samhandelsbedragerier. Samtidig er dommen et vigtigt signal til dem, der tror, at rollen som muldyr ikke er strafbar – for det er den,« lyder det.

"101 forhold om bedrageri og hvidvask"

Tre dømt for omfattende amfetaminhandel i Korsør

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). Korsor.News – »Der har været tale om salg af amfetamin igennem flere år, men den forretning har godt politiarbejde og grundig efterforskning nu sat en stopper for, hvilket er meget tilfredsstillende,« udtaler sagens anklager.

"Tre dømt for omfattende amfetaminhandel i Korsør"