Politikere og presse skal modstå russisk påvirkning

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Rusland benytter sig af påvirkningskampagner, som har til formål at øge mistroen til vestlige politikere, myndigheder og meningsdannere samt at skabe tvivl om vestlige mediers troværdighed.

Regeringen opruster, så Danmark bedre kan modstå udenlandske forsøg på at påvirke demokratiet og samfundet, herunder det kommende folketingsvalg.

Visse lande bruger påvirkningskampagner til at øve indflydelse på interne politiske forhold i blandt andet Vesten for at opnå egne udenrigspolitiske mål.

Fremmede påvirkningskampagner ved folketingsvalget

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det meget sandsynligt, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark. Det kan være i forbindelse med et kommende folketingsvalg.

En påvirkningskampagne kan for eksempel indebære forsøg på at plante usande informationer og historier i medierne eller skabe et forvrænget nyhedsbillede for på den måde at påvirke en vigtig beslutning.

Ofte vil sådanne kampagner være designet til at skabe splid i befolkningen og søge at underminere tiltroen til et valg og til samfundets institutioner med videre.

Kampagner skaber mistro til myndigheder, politikere og presse

»Med risikoen for påvirkningskampagner står vi over for en trussel mod vores frie demokrati, som vi bliver nødt til at bekæmpe med håndfaste midler,« siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og fortsætter:

»Derfor lancerer vi nu denne handlingsplan, så myndigheder, folkestyret og pressen står bedre rustet, hvis fremmede lande forsøger at påvirke væsentlige beslutninger, der har stor betydning for Danmark. Danmarks sikkerhed og tryghed står øverst for mig som justitsminister, og i dag tager vi endnu et skridt for at værne om netop de værdier.«

Forsvarets Efterretningstjeneste har lavet en vurdering af forhold i udlandet, som kan have betydning for Danmarks sikkerhed:

“Rusland bruger i dag målrettet påvirkningskampagner til at give næring til mistro til vestlige politikere, myndigheder og meningsdannere og il at skabe tvivl om vestlige mediers troværdighed. Rusland kan desuden have il hensigt på kort sigt at påvirke konkrete valghandlinger og mere langsigtet at forstærke intern uenighed og spild i andre landes befolkninger,” står der i Efterretningsmæssig Risikovurdering 2017.

Uddrag af handlingsplanen forud for folketingsvalget:

 1. Regeringen har nedsat en tværministeriel task force.
 2. Udenrigsministeriet har igangsat en styrket monitorering af disinformation i medierne rettet mod Danmark og vil tage initiativ til træning af de statslige myndigheders kommunikationsmedarbejdere.
 3. PET og FE styrker fokus på fjendtligsindede udenlandske aktørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark, herunder i forbindelse med det kommende folketingsvalg.
 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer i samarbejde med PET og FE/CFCS, at der gennemføres de fornødne trussels- og sårbarhedsvurderinger i forhold til valghandlingen.
 5. Økonomi- og Indenrigsministeriets beredskab i forbindelse med valghandlingen vil have øget fokus på trusler fra eventuel udenlandsk påvirkning.
 6. Regeringen vil tilbyde alle opstillingsberettigede politiske partier rådgivning om risikoen for cyberangreb og udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg.
 7. Regeringen vil indbyde partilederne til en orientering om risikoen for udenlandsk påvirkning.
 8. Regeringen vil invitere repræsentanter for medierne til en dialog om mulige samarbejder i forhold til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg.
 9. Regeringen vil invitere repræsentanter for de dominerende sociale medier til en dialog om muligt samarbejde.
 10. Regeringen vil invitere medier omfattet af public service-forpligtelse til en dialog om muligt samarbejde.
 11. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at det strafferetlige værn mod fremmede efterretningstjenesters påvirkningskampagner mod Danmark er opdateret i forhold til den aktuelle trussel.

Læs også: Soldater fra Antvorskov advares mod russisk sexpionage.


Genrefoto: supershabashnyi / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.