Slut med ugentlig tømning af affaldsbeholderen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Sommersæsonen er slut, og dermed er det også slut med, at kommunen tømmer affaldsbeholdere hver uge.

Sommersæsonen slutter midt i september, og det betyder, at kommunen ikke længere tømmer affaldsbeholdere hver uge.

Fremover bliver affaldsbeholdere til madaffald og restaffald tømt hver 14. dag. Skraldebilen kommer på den samme ugedag som tidligere, men nu blot hver 14. dag.

Ejendomme med særlige dispensationer til ugetømning er ikke omfattet af ændringen.

Se også: Tømmekalenderen.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.