Nyt våben mod tyveri og hæleri af cykler

Zand.News – »Vi foreslår derfor en lovændring, der giver politiet mulighed for at lave stikprøvekontroller og andre målrettede indsatser mod cykeltyveri. Det skal simpelthen være sværere for cykeltyve at stjæle og videresælge stjålne cykler. Vi har en stolt cykelkultur – den skal ikke ødelægges af tyve,« lyder det fra justitsministeren.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) vil med en lovændring give politiet mulighed for at tjekke stelnumre uden konkret mistanke om, at en cykel er stjålet. Det skal bane vej for stikprøvekontroller mod cykeltyveri – for eksempel i morgentrafikken. Det skriver Justitsministeriet i en meddelelse.

Skal sigtes for tyveri, hæleri eller brugstyveri

Politiet modtog sidste år mere end 47.000 anmeldelser om cykeltyverier på landsplan, hvilket var en stigning på en tredjedel forhold til 2021. Nu viser tal fra politiet, at det høje antal cykeltyverier er fortsat ind i 2023, hvor i gennemsnit cirka 125 danskere dagligt har meldt deres cykel stjålet i årets første tre kvartaler.

Regeringen ønsker at sætte ind over for cykeltyverier. Derfor foreslår regeringen at give politiet hjemmel til at standse cyklister og kontrollere stelnumre uden konkret mistanke om, at den pågældende cykel er stjålet. Hvis politiet konstaterer, at cyklen er meldt stjålet, vil cyklisten efter omstændighederne kunne sigtes for tyveri, hæleri eller brugstyveri, ligesom cyklen vil kunne beslaglægges.

Stolt cykelkultur skal ikke ødelægges af tyve

»Politiet modtog mere end 47.000 anmeldelser om cykeltyveri sidste år. Det er alt, alt for mange. Cyklen er for mange almindelige danskere det primære transportmiddel, og så er det et stort problem i hverdagen, når den pludselig forsvinder,« siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

»Vi foreslår derfor en lovændring, der giver politiet mulighed for at lave stikprøvekontroller og andre målrettede indsatser mod cykeltyveri. Det skal simpelthen være sværere for cykeltyve at stjæle og videresælge stjålne cykler. Vi har en stolt cykelkultur – den skal ikke ødelægges af tyve.«

»Vi ønsker fra regeringens side at sætte hårdere ind over for kriminalitet, der på papiret måske kan virke mindre alvorlig, men som er udbredt og et problem for de mange danskere, der bliver ramt. Over den kommende tid vil vi derfor præsentere flere tiltag mod andre former for kriminalitet, der skaber utryghed og er til gene i danskernes hverdag.«

Må ikke tjekke stelnumre ved kontrolindsatser

Politiet kan med den nuværende lovgivning ikke foretage stikprøvekontrol af cyklister for at undersøge, om den pågældende cykel er meldt stjålet, uden at der på tidspunktet for kontrollen er mistanke om et muligt strafbart forhold vedrørende cyklen. Det betyder derfor, at politiet i dag ikke aktuelt har mulighed for at tjekke stelnumre i forbindelse med større kontrolindsatser, hvor cyklister typisk tjekkes for blandt andet lys.

Det ønsker regeringen nu at ændre med et lovforslag. Herudover vil regeringen over den kommende tid lancere flere andre initiativer, der sætter målrettet ind over for forskellige former for kriminalitet, der på papiret måske kan virke mindre alvorlige, men som er udbredte og til stor gene for de danskere, det rammer.

Cykeltyveri
Grafik: Justitsministeriet. (Kilde: Politiets cykelregister (perioden 2019-2022) og POLSAS/QlikView (perioden 1. januar 2023-30. september 2023): Kriminalitet pr. 15.11.2023 (2023). Opgørelsen er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelsen er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Opgørelsen er i øvrigt baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der for eksempel kan forekomme efterregistreringer).

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/ud7