Minedykkere sikrer flyvrag efter fund af bomber

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Forsvaret er begyndt at sprænge bomberne i det flyvrag, som blev fundet i sidste måned. Det amerikanske bombefly ligger i farvandet syd for Langeland og er dermed ikke i nærheden af for eksempel Skælskør.

Tirsdag inspicerede minedykkere fra Forsvaret et flyvrag i farvandet syd for Langeland, hvor de fandt flere bomber. Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Flyvraget fra Anden Verdenskrig blev fundet i september

Forsvarets minedykkere var tirsdag i aktion ud for Langeland, hvor der i september blev fundet et flyvrag, der formentligt stammer fra Anden Verdenskrig.

Flyet skulle angiveligt have bomber ombord, da det styrtede i vandet, og Forsvarets minedykkere måtte derfor i gang med at inspicere skibet.

Der er ikke nogen, der ved, præcis hvor mange miner, torpedoer og andre eksplosive efterladenskaber fra Første og Anden Verdenskrig, der ligger i de danske farvande. Rapporter estimerer, at der findes over 150.000 miner alene i Østersøen.

»Efter at have modtaget de første sonar-billeder fra havbunden, kunne vi konstatere, at der lå bomber rundt om resterne af flyet. Vores opgave var og er dermed at fjerne bomberne og bringe dem sikkert til sprængning, så det igen er sikkert at dykke på vraget,« siger chef for Søværnets Dykkertjeneste, orlogskaptajn Lars Møller.

Tolv dykkere har allerede sprunget to bomber i luften

Arbejdet med at sprænge de lokaliserede bomber begyndte allerede tirsdag, hvor dykkerholdet bestående af i alt tolv dykkere nåede at sprænge to bomber.

»Arbejdet med at rense flyvraget for bomber kan godt tage tid, da det er vejrforholdene og forholdene under vandets overflade, der afgør, om vi kan komme til at dykke,« siger orlogskaptajn Lars Møller.

TV2 Fyn har nogle fine billeder og en video. Du finder artiklen her.

På flyvraget lokaliserede dykkerne tirsdag syv bomber, der alle skal bringes sikkert til sprængning.

»Vi har en formodning om, at der stadig er tre bomber fra flyets last et sted i nærheden af vraget, så vi fortsætter med at undersøge området samtidig med, at vi håndterer de bomber, vi allerede har fundet,« siger Lars Møller.

Hvis det gode vejr og dykkeforhold fortsætter, håber han at have renset flyet for de lokaliserede bomber inden ugens udgang.

Muligvis et amerikansk bombefly af typen Consolidated

Flyvraget er endnu ikke identificeret med 100 procent sikkerhed, men amerikanske rapporter over flyoperationer fra Anden Verdenskrig og informationer fra fund på havbunden giver indikationer af, at flyet er et amerikansk bombefly af typen Consolidated B-24 J Liberator.

»Vores historiske kilder sammenholdt med vores fund og det vi ved om flyet giver os en ret sikker formodning om, at det er det fly, der ligger dernede. Men vi mangler et endeligt bevis, før vi kan fastslå identificeringen af flyet. Det skal vi bruge et stelnummer eller et andet særligt kendetegn til at kunne fastslå,« siger Lars Møller.

Øverst: Situationsfoto. (Foto: Forsvarskommandoen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.