“Meget religiøse” mænd i vejen for ligestilling

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – En analyse viser, at fordelingen af “meget religiøse” mænd fordeler sig på: 31% af de muslimske mænd med ikke-vestlig baggrund; 23% af de kristne mænd med ikke-vestlig baggrund; og 2% af de kristne mænd med dansk/vestlig baggrund.

Jo mere religiøs – jo mindre ligestillingsorienteret. Det gælder både for kristne og muslimske mænd. Sådan konkluderer en ny analyse af religions betydning for holdninger til ligestilling og maskulinitetsopfattelser fra Als Research. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Jo højere grad af religiøsitet hos mænd, jo mindre ligestilling

Analysen viser, at jo højere grad af religiøsitet en mand har, jo mindre ligestillingsorienteret er han. Når man ser på de meget religiøse både muslimske og kristne mænd er de overvejende enige i mange af de udvalgte spørgsmål til ligestilling og holdninger til maskulinitet.

Dog viser analysen også en tydelig forskel i graden af religiøsitet på tværs af de tre grupper:

  • 31 procent af de muslimske mænd med ikke-vestlig baggrund er “meget religiøse”.
  • 23 procent af de kristne mænd med ikke-vestlig baggrund er “meget religiøse”
  • 2 procent af de kristne mænd med dansk eller vestlig baggrund er “meget religiøse”.

Der tages i analysen en række forbehold, herunder blandt andet at der er forholdsvis få observationer for “meget religiøse” kristne mænd med dansk/vestlig baggrund, hvorfor konklusionerne for denne gruppe bør læses med forbehold.

Religion må ikke være undskyldning for manglende ligestilling

De “meget religiøse” mænd på tværs af religiøst tilhørsforhold har stort set samme sandsynlighed for at være enige i, at manden for eksempel bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, at især kvinden bør tage sig af børneopdragelsen og de huslige pligter, og at manden om nødvendigt skal forsvare sit omdømme med magt, hvis nogen fornærmer ham.

»Analysen peger på, at mænds holdninger til ligestilling i Danmark hænger mere sammen med graden af religiøsitet, end om man er kristen eller muslim. Det viser, at religion kan stå i vejen for ligestilling. For jo mere religiøs en mand er – jo mindre ligestillingsorienteret er han,« udtaler ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V), og fortsætter:

»Vi skal turde tale om, at religion kan have betydning i forhold til holdninger til ligestilling og seksualitet. Mange finder værdi i religion og religiøse fællesskaber. Religion må dog aldrig være en undskyldning for manglende ligestilling.«

Må ikke gå i bestemt tøj og have venner af det modsatte køn

De “mest religiøse” muslimske mænd skiller sig ud fra de øvrige Ikke-vestlig eller dansk/vestlig baggrund ser blandt andet ud til at spille ind på holdningen til, hvorvidt kvinder der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb.

39 procent af de “mest religiøse” muslimske mænd med ikke vestlig baggrund er enig i det udsagn. For kristne mænd med ikke-vestlig baggrund er tallet 26 procent, mens det for de mest kristne med dansk eller vestlig baggrund er 12 procent.

Derudover er der enkelte andre holdninger, hvor der er forskel mellem de meget religiøse muslimer og de meget religiøse kristne. Det gælder for eksempel i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt homoseksualitet ikke bør være accepteret i samfundet.

86 procent af de “mest religiøse” muslimske mænd med ikke-vestlig baggrund er enige i udsagnet, hvilket gælder for 52 procent af de “mest religiøse” kristne med ikke-vestlig baggrund og 5 procent for de “mest religiøse” kristne med dansk eller vestlig baggrund.

Den samme forskel ser man i spørgsmålet om, hvorvidt ens partner/ægtefælle ikke må have venner af det modsatte køn ud over familien. 47 procent af de “mest religiøse” muslimske mænd er enige, hvilket er markant flere end de “mest religiøse” kristne mænd (henholdsvis 7 procent for de ikke vestlige kristne og 3 procent for de dansk/vestlig kristne).

Læs notatet om religion og ligestilling på: ritzau.dk.

Øverst: Genrefoto. (Foto: SvetaZi / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.