Tænd et lys for vores frihed, håb og fremtid

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Leder – Kl. 20.36 er det 74 år siden, at BBC reporterede, at de tyske tropper havde overgivet sig. »Slagelseanerne fik i rigt Maal Lejlighed til at nyde den, da allierede Tropper paa Vej mod København drog igennem Slagelse ad Hovedvej Nr. 1,« skrev slagelseborgmesteren.

»I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig,« lød det i radioen den 4. maj 1945 kl. 20.36.

Lyset blev vores symbol på det faldne mørke

Danmark blev befriet af de britiske styrker den 5. maj 1945. Tyskerne underskrev kapitulationen i Montgomerys hovedkvarter på Lüneburger Heide den 4. maj kl. 18.30. (Dog var Bornholm besat af russerne indtil den 5. april 1946).

Det mindes vi hvert år ved at tænde lys i vindueskarmen kl. 20.36. Traditionen opstod, idet danskerne rev deres mørklægningsgardiner ned og lod lyset trænge ud ad vinduerne, da de havde hørt beskeden fra London.

I Slagelse glædede borgerne sig over de allierede tropper, som kom den ene vej gennem byen, og den slagne tyske hær, som kom den anden vej.

»Den lykkelige Afslutning paa Krigens og Besættelsens Mareridt var Kapitulationen, og Slagelseanerne fik i rigt Maal Lejlighed til at nyde den, da allierede Tropper paa Vej mod København drog igennem Slagelse ad Hovedvej Nr. 1, samtidig med at den slagne tyske Hærs Rester fra København ad Landevejen drog igennem Byen, trætte og ofte modløse paa Vej mod deres ødelagte Fædreland,« skrev Slagelseborgmester Vilhelm Melgaard (1886-1955) i sin dagbog.

Frihed er ikke en selvfølge, men et glimt i historien

I efterkrigstiden troede vi først, at verdensfreden var en realitet, men så kom den kolde krig. Muren faldt i Berlin, og så troede vi igen, at verdensfreden var en realitet, men så kom 911 (terrorangrebet den 11. september 2001 i USA).

I dag, tre generationer efter Anden Verdenskrig, oplever vi en verden, der er i stærk forandring. Forandringen er tydelig i magtfulde lande såsom Kina, Rusland og USA. Samtidig er Afrika og Mellemøsten i oprør. Forandringen er ligeledes tydelig i hele EU og resten af Europa.

Vi oplever den også i Danmark, hvor lands- og Europapolitik polariseres, nye partier kommer til, blokke er i opløsning, og de politiske ideologier erstattes med overskrifter og slogans. Samtidig bølger holdningerne frem og tilbage fra år til år – som et siv i vinden.

Her skal vi huske på vores frihed, for den er ikke en selvfølge. Det liberale demokrati er stadig et lille glimt i verdenshistorien. Friheden kan blæse ud, inden vi ser os om. Derfor tænder vi ikke kun lys for den vundne frihed, men også for håbet og fremtiden.

Læs også: Mindehøjtidelighed 4. maj 2019 kl. 19.00 i Slagelse.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Alicja / iStock). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.