Kræftens Bekæmpelse: Løse ender i sundhedsreformen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Bedre vilkår for patienterne er i fokus i regeringens nye sundhedsreform. Det roser Kræftens Bekæmpelse, men savner krav om monitorering. Tidlig opsporing og forebyggelse af sygdomme burde stå helt centralt i reformen.

Der er behov for at forbedre det nære sundhedsvæsen, og der skal skabes mere sammenhæng og øget tryghed for patienter landet over.

Dette gælder ikke mindst for kræftpatienter, som ofte er igennem langvarige forløb, hvor de møder mange forskellige sundhedsfaglige personer og systemer. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Udspillet er interessant og adresserer vigtige problemer

I dag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenteret regeringens udspil til en sundhedsreform, og Kræftens Bekæmpelse er enig i reformens overordnede mål om at skabe bedre vilkår for patienterne.

»Udspillet er interessant og adresserer nogle vigtige problemer,« siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker og fortsætter:

»Det vil komme patienterne til gode, hvis der sker forbedringer af det nære sundhedsvæsen. Og det vil være til gavn for kræftpatienterne, hvis de sikres en høj, ensartet sygehusbehandling overalt i landet. Det skal ifølge reformen ske ved et øget og mere forpligtende samarbejde på tværs af sygehusene, hvilket vi kun kan tilslutte os.«

Utydeligt, hvordan sundhedsreformens mål skal indfries

Også reformens fokus på stærkere patientrettigheder og en national styring af it- og dataområdet er i patienternes favør. Samtidig er der lagt op til en ny form for patientinddragelse, hvilket Jesper Fisker roser.

I både det nye Sundhedsvæsen Danmark og i hver af de fem nye sundhedsforvaltninger skal ét medlem udpeges på baggrund af forslag fra patientforeningerne.

Men samtidig med, at der er tilfredshed med målene, finder Kræftens Bekæmpelse det noget utydeligt, hvordan disse mål reelt skal indfries.

Det er for eksempel uklart, hvordan man skal måle, om det nære sundhedsvæsen gør arbejdet godt nok. Det fremgår heller ikke, hvordan de praktiserende læger og kommunerne reelt forpligtes af den kommende nationale kvalitetsplan, som skal sætte standarder for det nære sundhedsvæsen.

Kræftens Bekæmpelse vil holde øje med, at de faglige perspektiver også bliver tænkt ind i kernen af den nye organisering af sundhedsvæsenet. Det er vigtigt, at der bliver taget udgangspunkt i både patienternes og fagfolkenes erfaringer og viden.

»Det kan give bøvl, når man indfører nye organisationer og nye administrative lag. Derfor er det afgørende, at det bliver tydeligt, hvordan de skal fungere sammen i praksis. Det er som bekendt i detaljen, at djævlen ligger begravet,« siger Jesper Fisker.

Udfordring for sundhedsvæsnet, at danskerne bliver ældre

Danskerne lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Det er en kolossal udfordring for sundhedsvæsnet, som umuligt kan løse opgaven alene ved at behandle. Forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme er mindst lige så vigtigt.

»Men disse centrale indsatser er stort set ikke nævnt i reformen, og det savner vi,« siger Jesper Fisker og understreger, at Kræftens Bekæmpelse naturligvis meget gerne bidrager med viden om blandt andet patienternes behov, kvalitetsmåling og forebyggelsesmål i det videre arbejde med reformen.

Læs også: Regionerne nedlægges og omdannes til fem forvaltninger.

(Genrefoto: noipornpan / iStock).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.