Regionerne nedlægges og omdannes til fem forvaltninger

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Regeringen vil nedlægge regionerne og omdanne dem til fem forvaltninger samt oprette 21 sundhedsfællesskaber.

Regeringen vil fremtidssikre et godt sundhedsvæsen og styrke det yderligere, så patienter oplever større sammenhæng, mere nærhed og styrkede patientrettigheder. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Mange patienter oplever at skulle være lægesekretær

Når man er syg, skal man kun fokusere på at blive rask. Sådan er det heldigvis for de fleste, og det danske sundhedsvæsen er blevet forbedret markant siden 2001. Langt flere overlever kræft eller en hjertesygdom, og ventetiden på en operation er mere end halveret.

Men sammenhængen er ikke god nok. Patientrettigheder administreres forskelligt, og der er for mange indlæggelser, der måske kunne være undgået. Og for mange patienter oplever at skulle være deres egen lægesekretær.

Regeringen vil fremtidssikre sundhedsvæsenet

Der oprettes 21 sundhedsfællesskaber, der skal udvikle et sammenhængende nært sundhedsvæsen. Der skal laves en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen.

Regionerne nedlægges, som vi kender dem i dag, og omdannes til fem sundhedsforvaltninger med samme beliggenhed i henholdsvis Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød.

Målet er, at patienterne i 2025 skal undgå 500.000 ambulante besøg på sygehuset. Og at forebygge 40.000 indlæggelser for især ældre medicinske patienter.

Personer med for eksempel KOL og diabetes skal spares for turen til sygehuset, når det gælder ukomplicerede kontroller og lignende, mens almen praksis skal styrkes, så de kan håndtere flere opgaver. Og kommunernes sundhedstilbud tæt på borgerne skal udvikles.

Forenkle den offentlige sektor og administration

Den udvikling kræver investeringer, og regeringen vil med udspillet etablere en Nærhedsfond på 6 milliarder kroner, som blandt andet vil betyde flere moderne læge- og sundhedshuse.

Reformen forenkler den offentlige sektor og mindsker administrationen. Det giver et bedre sundhedstilbud til borgerne, og det sparer det offentlige for næsten 2,3 milliarder kroner til administration frem mod 2025.

Besparelserne bliver på sundhedsområdet blandt andet til medfinansiering af Nærhedsfonden.

»Vi har de seneste mange år opnået flotte resultater i vores sundhedsvæsen. Patientrettigheder har haft en enorm positiv effekt på vores sundhedsvæsenet,« skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og fortsætter:

»Men vi bliver ældre og ældre, og antallet af danskere, der skal leve med såvel kroniske som livstruende sygdomme, vil vokse. Det er derfor, vi handler nu. Vi indfører flere patientrettigheder og styrker de eksisterende. Vi udbygger akutsystemet med 10-15 akutbiler landet over. Og vi sætter skub i moderniseringen af den nære sundhed med udbygning af sundhedshuse landet over.«

Læs også: Kræftens Bekæmpelse: Løse ender i sundhedsreformen.

(Arkivfoto: Region Sjælland).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.