Hel våben- og narkoorganisation fældet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Ekstraordinær dom, hvor 10 personer er dømt for narkohandel og våbenbesiddelse, hvor flere våben blev solgt på Sjælland.

10 personer er idømt i alt 108 års fængsel for grov narkotikahandel og besiddelse af store mængder skydevåben med ammunition og lyddæmpere fordelt på flere steder på Fyn.

Den ene blev dømt for besiddelse af 14 pistoler, som han havde hjulpet med at transportere og afsætte til købere på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Har fået omkring 60 pistoler ud af kriminelle hænder

Retten i Odense har i dag afsagt dom i en omfattende nævningesag om organiseret narkokriminalitet og våbenbesiddelse.

Her er 10 personer i alderen fra 24 år til 42 år med differentierede roller og involvering dømt for besiddelse af 60 pistoler på flere våbenlagre, salg af flere skarpladte skydevåben, handel med kokain og et stof, som de dømte troede var amfetamin. Sidstnævnte viste sig dog ved politiets tekniske undersøgelser at være lovligt koffein.

Sagen udspringer af en større efterforskning foretaget af efterforskningsfælleskabet Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi. Tiltalen i sagen er rejst i et fælles samarbejde mellem SEØ og Særlig Efterforskning Vest (SEV) under Østjyllands Politi, ligesom anklagere fra begge efterforskningsfælleskaber har ført sagen ved retten i Odense.

»Jeg er glad for, at det grundige efterforskningsarbejde har båret frugt, og at retten har fundet, at der var tale om organiseret kriminalitet, hvor hele organisationen fra bagmand til yderste køberled er dømt, idet retten har kunnet følge både våben og narkotika gennem de forskellige led i organisationen. Det er sjældent, at vi rammer en samlet organisation fra top til bund, hvilket gør denne sag ganske speciel,« siger senioranklager ved SEØ Tomas Hugger og tilføjer:

»Samtidig er det særdeles glædeligt, at vi i forbindelse med denne sag har fået godt og vel 60 pistoler og ammunition væk fra gaderne og ud af kriminelle hænder.«

Straffene overstiger den sædvanlige strafferamme

Retten tog ved strafudmålingen en særlig bestemmelse i straffeloven i brug, så straffene kunne stige betydeligt for flere af de domfældte, hvilket retten begrundede i sagens helt ekstraordinære omfang og store mængder våben og narkotika.

»Det er en helt ekstraordinær sag, og derfor er vi særdeles tilfredse med, at retten valgte at følge vores påstand, så straffene kunne overstige den sædvanlige strafferamme for flere af de dømte. Det viser med tydelighed, hvor alvorlig kriminalitet det her drejer sig om,« siger anklager Jhin Lee fra Særlig Efterforskning Vest.

Organisationens bagmand, en 42-årig mand fra Fyn, blev idømt 20 års fængsel for besiddelse af skydevåben med ammunition og lyddæmpere på flere våbenlagre samt besiddelse af 1300 ecstasypiller og 23 kilo ammunition. Derudover blev han dømt for besiddelse af 21 kilo koffein, som organisationen besad i den tro, at det var amfetamin.

En 31-årig mand der stod for organisationens indkøb af de 21 kilo koffein fik 14 års fængsel, mens chaufføren, der også er 31 år, blev dømt for besiddelse og indsmugling af 30 kilo stof, blev idømt 12 års fængsel.

Derudover blev en 23-årig mand som medhjælper og udbringer af våben og narkotika idømt 14 års fængsel, mens en anden 46-årig medhjælper, der løbende stillede sin lejlighed til rådighed for opbevaring af både våben og narkotika, fik 10 års fængsel.

To af de domfældte, på henholdsvis 36 og 31 år, der fungerede som henholdsvis lagermand og daglig leder, blev idømt 15 år og 16 års fængsel for de samme forhold som bagmanden.

Der blev desuden fundet ladte skydevåben på bopæle og i biler hos adskillige af de domfældte.

Herudover blev flere af organisationens medlemmer dømt for at have medvirket til salg af skydevåben ved i hvert fald tre lejligheder til forskellige købere, hvis sager blev afgjort som tilståelsessager forud for hovedsagen.

En enkelt 24-årig mand blev dømt for at have købt et våben med lyddæmper, hvilket retten takserede til to år og tre måneders fængsel og udvisning for bestandigt. I øvrigt er tre andre personer dømt i tilståelsessager vedrørende køb af skydevåben af organisationen, hvor der i de sager er udmålt over 10 års fængsel.

Endelig blev en 23-årig mand dømt for besiddelse af 14 pistoler, som han havde hjulpet med at transportere og afsætte til købere på Sjælland, hvilket retten udmålte fire års fængsel for.

En 60-årig kvinde blev fundet skyldig i at have hjulpet med handel med mindre mængder kokain, for hvilket hun fik ni måneders fængsel. Hun blev frifundet for at have deltaget i organisationens øvrige kriminalitet, men retten fandt dog, at hun var en fast del af den kriminelle organisation.

De dømte ankede for de flestes vedkommende på stedet til frifindelse, mens den 31-årige, der fik 16 år, tog betænkningstid, og den 60-årige kvinde modtog dommen.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Kim Matthi Leland / Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.