Lemper sprogkrav ved familiesammenføring

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Zand.News – »Vi har set for mange eksempler på danske mænd, der ikke kan få deres udenlandske ægtefælle hertil, fordi de danske mænd ikke kan dokumentere deres danskkundskaber. Det på trods af, at de har dansk som modersmål og har arbejdet i dansksprogede virksomheder i årevis,« lyder det fra udlændinge- og integrationsministeren.

Tips og livsstilsstof (Slagelse Media) Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) vil justere sprogkravet for danske statsborgere, der søger familiesammenføring med en udlænding. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Fem års arbejde i mindst 30 timer om ugen

Regeringen vil justere i sprogkravet til den herboende i forbindelse med ægtefællesammenføring Tips og livsstilsstof (Slagelse Media). Det sker på baggrund af flere sager, hvor danskere har fået afslag, fordi de ikke har kunnet bevise, at de kan dansk – på trods af, at de har dansk som modersmål.

I dag skal man bestå “Prøve i Dansk 3” for at leve op til sprogkravet. Justeringen vil betyde, at man fremover også opfylder sprogkravet, hvis man i mindst fem år har haft arbejde i mindst 30 timer om ugen, hvor man har kommunikeret på dansk i et væsentligt omfang.

Forsat krav om selvforsørgelse og garanti

Der er dog en hel del andre krav og betingelser, der stadig skal opfyldes, hvis man søger om familiesammenføring. Blandt andet skal parret leve op til yderligere integrationskrav, og den herboende skal være selvforsørgende og stille økonomisk garanti, ligesom der stilles krav til boligen.

»Vi har set for mange eksempler på danske mænd, der ikke kan få deres udenlandske ægtefælle hertil, fordi de danske mænd ikke kan dokumentere deres danskkundskaber. Det på trods af, at de har dansk som modersmål og har arbejdet i dansksprogede virksomheder i årevis,« siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og fortsætter:

»Målet med reglerne er at forhindre, at folk med udenlandsk baggrund får deres ægtefæller hertil, før de selv har lært sig ordentligt dansk. Det synes jeg stadig er fornuftigt. Vi skal ramme den rette balance, så reglerne ikke rammer uhensigtsmæssigt, men der omvendt heller ikke åbnes en ladeport. Den balance synes jeg, vi har fundet nu.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Shutter2U / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/7uzw