Togpassagerer kan først forvente IC5 i 2027

Zand.News – Det har været nødvendigt at forlænge tidsplanen for IC5. Først og fremmest tager det længere tid end forventet at færdiggøre det endelige design og sikre, at togsættene opfylder de høje krav til kvalitet, komfort og pålidelighed.

Den internationale togproducent Alstom har justeret tidsplanen for, hvornår de elektriske togsæt på Coradia Stream platformen kommer i passagerdrift. Det oplyser DSB i en meddelelse.

Togsæt udsættes fra medio 2025 til 2027

Coradia Stream er en standard platform leveret af Europas største togproducent Alstom. Ifølge den tidsplan, der blev aftalt i 2022, skulle togsættene i passagerdrift medio 2025 – med den reviderede plan kommer IC5 til at køre med passagerer i 2027 køreplanen.

Det har været nødvendigt at justere tidsplanen af flere årsager. Først og fremmest tager det Alstom længere tid end forventet at færdiggøre det endelige IC5-design og sikre, at togsættene opfylder de høje krav til kvalitet, komfort og pålidelighed, som DSB har sat for IC5, den danske version af Coradia Stream. To andre væsentlige faktorer for Alstom er usikre forsyningskæder verden over og tilpasning af kapacitets- og produktionsplaner.

»Det er ærgerligt, men ikke usædvanligt, at tidsplanerne bliver justeret ved store togindkøb. Der findes ikke hyldevarer, og selv når man køber så standard, som muligt, er det en stor og kompleks opgave at få alle detaljer på plads, så togsættenes endelige udformning lever op til alle de særlige forhold, der gør sig gældende i det enkelte land,« siger Jürgen Müller, der er direktør for Strategi & Togmateriel i DSB.

Skal kvalitetstestes og myndighedsgodkendes

Produktionen af IC5 er i gang på Alstoms fabrikker i Katowice (Polen) og Salzgitter (Tyskland), og de første togsæt vil blive leveret til Danmark i løbet af 2025. Efter levering skal de kvalitetstestes og myndighedsgodkendes og endelig skal DSB-personale gennemføre træning i togsættene, inden de kan sættes i passagerdrift.

»I Holland er Coradia Stream nu i passagerdrift og netop de hollandske statsbaners (NS) erfaringer med indkøb, tilpasning og idriftsættelse af Coradia Stream er et referenceprojekt for DSB. Det er et veldokumenteret projekt og projektforløb med samme produktplatform og samme type risici,« siger Jürgen Müller og understreger:

»Det er en fordel for Danmark, at DSB kan skele til og lære af de hollandske erfaringer.«

Øverst: Modelbillede af IC5 i drift. (Illustration: DSB). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/rfw4