Moderne vandværk erstatter 90-års jubilar

Slagelse.News – »Sammen med kommunen har vi haft et stærkt ønske om, at det nye vandværk skal etableres med tidssvarende teknologier til vandbehandling – herunder med særlig fokus på forsyningssikkerhed, hvilket ville være svært og dyrt at efterleve på Valbygårdsværket, der blev opført i 1934 efter datidens principper,« lyder det fra Envafors/SK Forsyning om Antvorskov Vandværk.

Et nyt vandværk i rekreative områder skal opføres ved Antvorskov i Slagelse. Vandværket erstatter Valbygård Vandværk, der forsyner Slagelse by og oplandet med drikkevand. Det skriver Envafors (tidligere SK Forsyning) i en pressemeddelelse.

Særligt fokus på forsyningssikkerheden

Til foråret begynder projekteringen og efterfølgende opførelsen af et nyt vandværk ved Antvorskov i Slagelse. Vandværket erstatter Valbygård Vandværk, og bliver opført til at kunne levere knap 3 millioner kubikmeter drikkevand primært til Slagelse by, men ligeledes til supplering af de øvrige forsyningsområder ved Korsør og Skælskør.

Vandet, der skal behandles på Antvorskov Vandværk, stammer fra de eksisterende kildepladser ved Gl. Brorup, Hovedværket, Jernbjerg og Valbygård, som i dag behandles på Valbygård Vandværk.

En renovering af det 90 år gamle Valbygård-vandværk blev overvejet, men der var tungtvejende argumenter for at bygge nyt og også for at flytte placeringen, fortæller Marie Vej Ugelvig, der er projektleder i vandafdelingen hos Envafors i Slagelse:

»Sammen med kommunen har vi haft et stærkt ønske om, at det nye vandværk skal etableres med tidssvarende teknologier til vandbehandling – herunder med særlig fokus på forsyningssikkerhed, hvilket ville være svært og dyrt at efterleve på Valbygårdsværket, der blev opført i 1934 efter datidens principper,« siger hun.

Det gamle vandværk ligger dertil blandt andet for lavt i terrænet og for tæt på Tude Å, ligesom vandværket samtidig er særdeles sårbart i tilfælde af forurening, da det fremstår som én samlet behandlingslinje,« forklarer Marie Vej Ugelvig og fortsætter:

»Antvorskov Vandværk etableres med to fuldt adskilte, parallelle behandlingslinjer fra kildeplads til udpumpning, med vandbehandling i lukkede systemer og fritstående rentvandsbeholdere, som kan overvåges visuelt og designes med den nyeste teknologi og styring. Dette vil lette den daglige drift og styring af vandværket, ligesom robustheden i en kritisk forsyningssituation vil være markant større.«

Fra venstre: Adm. direktør i Envafors Henrik Birch, projektdirektør fra Arkil Mads Kristian Andreasen, divisionsdirektør i Envidan Ole Munk Jensen, bestyrelsesformand for SK Vand A/S Pernille Frandsen og projektleder i Envafors’ vandafdeling i Slagelse Marie Vej Ugelvig. (Foto: Envafors).

Bæredygtighed og energieffektivitet i fokus

Foruden forsyningssikkerhed var bæredygtighed og energieffektivitet to andre fokuspunkter for opførelsen af det nye vandværk, oplyser Marie Vej Ugelvig:

»Antvorskov Vandværk opføres således med et særligt fokus på bæredygtighed i forhold til både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Dette fokus afspejler sig i den endelige løsning ved valget af for eksempel byggematerialer, indarbejdelse af overskudsjord på grunden og håndtering af regnvand på grunden – ligesom det afspejler sig i krav i kontrakten, ved for eksempel at fremme fossilfri byggepladser samt minimere mængden af byggeaffald.«

På taget af vandværket opføres desuden solceller, som på solskinsdage kan gøre vandværket helt eller delvist selvforsynende med energi.

I plantegningerne for det nye vandværk er der yderligere taget højde for fremtidige kapacitetsudvidelser, så vandværket let kan udvides, ligesom der kan udvides med mulighed for avanceret vandbehandling, som for eksempel blødgøring, hvis behovet opstår i fremtiden.

Antvorskov Vandværk vil blive indrettet med store panoramavinduer, så nysgerrige kan se ind. (Foto: Envafos).

Vandværket åbner for besøgende

Efter planen skal Antvorskov Vandværk være færdigt i august 2026. Vandværket opføres på et frit tilgængeligt rekreativt område mellem Trafikcenter Allé og Fodsporet.

På vandværksområdet bliver der formidling orienteret omkring vandindvinding, vandbehandling, vanddistribution med mere, så forbipasserende kan lære mere om både vandværket og vandbehandlingen af vandet, før det løber ud af vandhanerne.

Udefra vil vandværket kunne beskues via et større glasparti til filtersalen, der giver nysgerrige forbipasserende mulighed for at følge med i vandbehandlingsprocesserne.

Niras er bygherrerådgivere på det nye vandværk, mens Arkil og Envidan står for den overordnede entreprise og rådgivning under opførelsen af Antvorskov Vandværk. I totalentreprisekonsortiet deltager desuden 2Water, Frontmatec, PLH og OJ Rådgivende Ingeniører til opførelsen af det nye vandværk.

Øverst: Fra Fodsporet vil der være fri adgang til at besøge det nye vandværk. Dette er en skitse på, hvordan det forventede resultat kan komme til at se ud. (Foto: Envafors). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/c6zf