Køreskole afgiver plads til varmepumpe

Slagelse.News — Manøvrebanen i Slagelse flytter til fordel for en grønnere og billigere fjernvarme. Samtidig opføres en moderne manøvrebane på cirkuspladsen i Nordbyen.

Manøvrebanen i Slagelse flyttes til fordel for en grønnere og billigere fjernvarme. Samtidig opføres en ny, moderne og tidssvarende manøvrebane på cirkuspladsen. Den skriver Envafors (SK Forsyning) i en pressemeddelelse.

Stor økonomisk gevinst med en ny varmepumpe

Når affaldsforbrændingen i Slagelse lukker ved udgangen af maj 2024, ophører et årelangt samarbejde mellem Slagelse Affaldsenergi og Envafors, der de seneste år har aftaget el og varme fra forbrændingsanlægget for derefter at benytte det til fjernvarmeproduktion.

Som erstatning for affaldsenergien udvider Envafors med en ny stor 10MW varmepumpe, der efter planen skal være i drift allerede fra sommeren 2025.

Varmepumpen er endnu et skridt i retning af at indfri målet om fjernvarme produceret 100 procent på vedvarende energi, fortæller Carsten Lunde, der er varmechef i Envafors. Udover de grønne fordele med hensyn til klima og miljø ser han også en stor økonomisk gevinst ved den nye varmepumpe:

»Varmepumpen opføres på nabogrunden til vores kraftvarmeværk på Assensvej, hvilket betyder, at vi kan udnytte energien fra kraftvarmeværket i vores varmepumpe. Når strømmen er billig, flytter vi den over i varmepumpen, mens vi ved høje elpriser sælger strømmen via elnettet. Hermed sikrer vi billigere og grønnere fjernvarme, samtidig med at vi skaber et større samspil med elmarkedet,« siger varmechefen.

Aftalen sikrer køreskolerne en ny manøvrebane

Grunden, hvor den nye varmepumpe opføres, var tidligere ejet af Vestsjællands Kørelærerforening og huser i dag en manøvrebane. At den nye varmepumpe skulle ligge lige her, skyldes, at placeringen er ideel med henblik på at sikre synergier og samspil mellem varmepumpen og kraftvarmeværket, fortæller Carsten Lunde.

En forudsætning for, at parterne kunne nå til enighed om en købsaftale, var derfor, at fjernvarmen hjalp med at finde et centralt sted i Slagelse, hvor en ny manøvrebane kunne opføres.

Løsningen blev grunden ved den gamle cirkusplads i Slagelse på hjørnet af Elmedalsvej og Valbyvej, som fjernvarmen købte i foråret. Grunden overdrages som en del af handlen med Vestsjællands Kørelærerforening, der forventer at have en ny manøvrebane klar på cirkuspladsen allerede til sommer, fortæller Kristian Christiansen, der er formand for Vestsjællands Kørelærerforening.

Han beretter om stor glæde hos medlemmerne i kørelærerforeningen, der ser frem til at kunne tage imod de kommende elever på den nyopførte manøvrebane, der skal sikre en høj kvalitet i undervisningen for de kommende bilister.

Øverst: Cirkuspladsen. (Foto: Envafors). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/j2yp