Redegørelse af mink-forløb klar den 18. november 2020

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Zand.News – »Vi har begået fejl. Det er tydeligt, også når jeg taler med folketingets partier, at der er en del spørgsmål omkring hele den her proces. Derfor vil vi nu lave en redegørelse, der vil blive oversendt til Folketinget,« siger fødevareministeren.

"Redegørelse af mink-forløb klar den 18. november 2020"

Kattepine: Slagelse Kommune bryder tidsfrist

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Slagelse.News – »Når Slagelse Kommune tydeligvis ikke kan overholde svarfristen på et simpelt ja/nej-spørgsmål om en kattehandleplan, så bliver jeg bekymret for, hvordan svartiderne er på eksempelvis byggesager eller i sager om hjælp til mennesker med handicap,« siger Phimchanok Khunakon.

"Kattepine: Slagelse Kommune bryder tidsfrist"

Hjemløse katte skal på den lokalpolitiske dagsorden

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). Korsor.News – »Så kontaktede jeg Dyrenes Beskyttelse, der henviste mig til Kattens Værn, som så henviste mig til kommunen (Slagelse, red.), som så henviste mig tilbage til Kattens Værn, som jeg lige havde talt med. Det virkede kaotisk,« siger Phimchanok Khunakon.

"Hjemløse katte skal på den lokalpolitiske dagsorden"

Hemmelig rapport om vindmøllepark i konflikt med fugleområde

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). Skaelskor.News – En enorm havvindmøllepark ved Omø nær Skælskør er på vej til at blive placeret midt i et vigtigt fugleområde. I værste fald vil over 30.000 dykænder miste deres levested. Det viser en hemmeligholdt rapport fra Aarhus Universitet.

"Hemmelig rapport om vindmøllepark i konflikt med fugleområde"