Børn skal forberedes til erhvervsuddannelser

Slagelse.News – »Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor giver forsøgsordningen mulighed for, at nogle elever i 8. og 9. klasse kan få både den traditionelle undervisning, hvor der fokuseres på blandt andet dansk og matematik, mens andre fag bortfalder fra skemaet, så der i stedet gives plads til mere praksisorienteret undervisning på en erhvervsskole,« lyder det fra Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune deltager fra næste skoleår i en ny forsøgsordning oprettet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kombination med praksisorienterede valgfag

Slagelse Kommune deltager fra næste skoleår i en ny forsøgsordning oprettet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor et begrænset antal elever i 8. og 9. klasse kan se frem til at kunne kombinere undervisningen i folkeskolen med praksisorienterede valgfag på en erhvervsskole.

Når det nye skoleåret 2024/2025 begynder, så bliver det med en ny udskolingslinje EUD 8/9 i Slagelse Kommune. Her tilbydes et begrænset antal elever en reduceret række af fag for at give plads til valgfagsundervisning på en erhvervsskole. Den nye udskolingslinje er et tilbud, som eleverne visiteres til, og rammeforsøget strækker sig frem til skoleåret 2025/26.

Øget motivationen for skole og uddannelse

»Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor giver forsøgsordningen mulighed for, at nogle elever i 8. og 9. klasse kan få både den traditionelle undervisning, hvor der fokuseres på blandt andet dansk og matematik, mens andre fag bortfalder fra skemaet, så der i stedet gives plads til mere praksisorienteret undervisning på en erhvervsskole,« siger byrådsmedlem Unnie Oldenburg (S), der er formand for Børne- og Ungeudvalget, og fortsætter:

»Den kombination, håber vi, kan være med til at øge deres motivation for at gå i skole og samtidig styrke deres lyst til at tage en ungdomsuddannelse efterfølgende.«

Byrådet har besluttet, at den nye udskolingslinje vil blive oprettet på en folkeskole i Slagelse og i Korsør, mens der er indgået driftsoverenskomst med ZBC omkring valgfagsundervisningen.

»Forsøgsordningen er en god mulighed for, at eleverne stadig får mulighed for at dygtiggøre sig i en række fag i skolen, mens de samtidig lærer om forskellige håndværk og får afprøvet forskellige brancher. Læring og praktik understøtter hinanden, og forhåbentlig giver forløbet også de unge nogle nye succesoplevelser, som motiverer dem både i dagligdagen og til senere at overveje en erhvervsfaglig uddannelse,« siger byrådsmedlem Phillip Weirup (KF), der er næstformand i Børne- og Ungeudvalget.

Fakta om forsøg med udskolingslinje eud 8/9

På eud 8/9 får et begrænset antal elever i 8. og 9. klasse undervisning i færre fag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og undervisning i valgfag på en erhvervsskole. Forsøget sigter mod at styrke elevernes motivation og forudsætninger gennem en tættere kobling mellem teori og praksis med det formål, at flere elever gennemfører folkeskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse.

Målgruppen er unge, der er i risiko for at ikke at starte eller fuldføre en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være elever, som mangler motivation i undervisningen. Hvis eleven ikke længere ønsker at deltage i rammeforsøget, kan eleven vende tilbage til den almene undervisning.

Læs også: Sundhedspolitik følges op med fokus på børn.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/t7cs