Bunkeren på Fisketorvet bliver måske bevaret

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Krigsbunkeren på Fisketorvet kan måske anvendes til udstillinger, fortællinger, videoprojicering, lydkunst og andre midlertidige tiltag, herunder uhyggearrangementer i forbindelse med for eksempel Sct. Michaels Nat og De Dødes Nat.

Tanken var, at krigsbunkeren fra Anden Verdenskrig på Fisketorvet bag Sct. Mikkels Kirke skulle rives ned og erstattes af en spansk trappe, men så blev der afholdt en høring og et borgermøde på torvet.

Mange gav udtryk for, at de var positive over for den spanske trappe, men samtidig ønskede at bevare bunkeren.

Det fremgår af referaterne fra både Erhvervs- og Teknikudvalget og Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget møder den 2. november 2020, hvor de behandlede hvidbogen med høringssvar.

Borgerne gav udtryk for, at krigsbunkeren bør bevares

I august godkendte Erhvervs- og Teknikudvalget skitseprojektet for Fisketorvet. Skitseprojektet er efterfølgende offentliggjort via blandt andet pressen, de sociale medier og et borgermøde på torvet. Samtidig var der en høring fra den 24. september til den 26. oktober 2020. Høringen er ikke lovbestemt, men kommunen ønskede at inddrage borgerne.

Læs også: Krigsbunker bliver til spansk trappe.

Omkring 80 gæster besøgte torvet og borgerbilen i løbet af borgermødet, som var fordelt over to eftermiddage. Her benyttede ganske mange lejligheden til at se bunkeren indefra.

»Der var generelt positive tilbagemeldinger om skitseprojektet, og mange kan godt se kvaliteterne og mulighederne i trappeanlægget. Nogle udtrykte, at man ønsker bunkeren bevaret, og enkelte synes, at det er et problem, at byen bliver mere og mere grå (altså mindre grøn),« skriver forvaltningen.

Nedrivningen udskydes, og der arbejdes med det grønne

Administrationen konkluderede efterfølgende, at der ikke var indkommet bemærkninger, der gav anledning til at ændre planens hovedide – altså idéen om trappen.

De uformelle bemærkninger fra borgerne om at bevare beplantningen bliver allerede delvist imødekommet i projektet, men tanken er nu at se på muligheden for at indarbejde blomster som en del af anlægget.

Samtidig henviser administrationen til den kommende helhedsplan, hvor tanken er at koncentrere en større del af bymidtens beplantning på Nytorv ved siden af.

I første omgang bliver de formelle og uformelle bemærkninger om bunkeren imødekommet ved at undersøge muligheden for at bevare bunkeren nærmere. Dermed udskydes eller aflyses den ellers planlagte nedrivning i november.

Mulighed for at kombinere bunkeren med en spansk trappe

Projektets tilknyttede ingeniør har allerede udtrykt, at bunkeren er stærk nok til at blive bevaret og at indgå i projektet.

Der er også foretaget en nøjere opmåling og udarbejdet et tværsnit, der beskriver en mulighed for at bygge trappen op foran og hen over bunkeren uden at ændre projektets hovedide om en spansk trappe væsentligt.

Denne ændring af projektet ser ud til at medføre en besparelse på 100.000-200.000 kroner.

»Ved bevaring skal der etableres 1-2 nye nedgange, så det bliver lettere at komme ind i bunkeren, der derfor lettere vil kunne finde anvendelse. Der er som sådan ikke taget stilling til anvendelsen, men borgere har foreslået for eksempel mulighed for udstillinger, fortællinger, videoprojicering, lydkunst og tilsvarende midlertidige tiltag – lige som den fortsat vil kunne bruges til uhyggearrangementer i forbindelse med for eksempel Sct. Michaels Nat og De Dødes Nat,« skriver administrationen og fortsætter:

»I hverdagen vil den eventuelt kunne anvendes til opmagasinering af borde, stole og parasoller, der bruges på Fisketorvet. Det er således nu muligt at argumentere for at bevare bunkeren på opfordring fra borgerne. I forhold til anlægsøkonomien vurderer administrationen, at etablering af to nye nedgange og etablering af ny, lovlig elinstallation i bunkeren vil være markant billigere end nedrivningen – anslået en besparelse på 100.000-200.000 kroner.«

Erhvervs- og Teknikudvalget godkendte og Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget tog til efterretning, at chefen for Miljø, Plan og Teknik indstillede, at muligheden for at bevare bunkeren skulle undersøges nærmere.

Øverst: Tegning af Fisketorvet uden bunkeren. (Foto: Slagelse Kommune). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.