Tilfredshed med skoler og SFO i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – »Vi er rigtig glade for at se, at forældrenes tilfredshed med både skoler og SFO er så flot i Slagelse Kommune,« lyder det fra udvalgsformanden.

En undersøgelse blandt forældre til elever i alle landets folkeskoler, specialskoler samt SFO/fritidshjem viser flotte resultater i Slagelse Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Danmarks Statistik gennemførte i marts-juni 2020 en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i alle landets folkeskoler, specialskoler samt SFO/fritidshjem.

Resultaterne for Slagelse Kommune viser, at forældrene er godt tilfredse med både skoler og SFO.

Faktisk så godt tilfredse, at den samlede tilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune får en 10. plads, mens den samlede tilfredshed med SFO/fritidshjem får en 14. plads blandt landets øvrige kommuner.

Over eller på samme niveau som landsgennemsnittet

170.000 forældre landet over har i løbet af foråret svaret på spørgsmål omkring deres børns skole og SFO. Undersøgelsen har set på forældrenes tilfredshed med blandt andet undervisning, trivsel, skolens ledelse og skole-hjem-samarbejdet.

På skolerne er forældrene især tilfredse med arbejdet med at få deres børn til at føle sig trygge og glade. I SFO’erne er der særlig stor tilfredshed med aktiviteterne.

Generelt ligger forældrenes tilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune over eller på samme niveau som landsgennemsnittet.

De mange dygtige lærere og pædagogers fortjeneste

»Vi er rigtig glade for at se, at forældrenes tilfredshed med både skoler og SFO er så flot i Slagelse Kommune,« siger formanden for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak (SF) og fortsætter:

»Det er selvfølgelig de mange dygtige lærere og pædagogers fortjeneste, at vi indtager både en 10. og 14. plads. Undersøgelsen er en fin temperaturmåling på, hvordan forældrene oplever blandt andet det faglige, samarbejdet, barnets trivsel og indsats mod mobning. Men undersøgelsen giver os også et indtryk af, hvor vi kan og skal blive bedre.«

Undersøgelsens formål er at give kommunale politikere, ledere og medarbejdere mulighed for at inddrage borgernes perspektiv i den lokale kvalitetsudvikling.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskole- og SFO-området er den første i en række af brugertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres på forskellige velfærdsområder i perioden 2019-2022. Den næste undersøgelse gennemføres på dagtilbudsområdet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Brian A Jackson / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.