Dansk korsørfregat indgår i NATO’s flådestyrke

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Korsor.News – Det er ikke en usædvanlig mission, som fregatten fra Korsør deltager i. Niels Juel var afsted på samme opgave i samme flådestyrke tidligere i år. Danmark stiller i det hele taget typisk flere gange årligt besætning og krigsskibe til NATO’s forskellige opgaver på havet. Men alligevel er situationen lidt anderledes i disse år.

Den danske fregat Niels Juel afsejlede i går for at deltage i NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen. Flådestyrken skal patruljere farvandene og bidrage til at beskytte NATO-landene og deres befolkninger. Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Den danske korsørfregat, Niels Juel, er blevet udsendt som en del af NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen. Dette er en rutinemæssig mission, hvor Danmark bidrager flere gange om året med besætning og krigsskibe til NATO’s maritime opgaver. Fregatten vil deltage i patruljeringen af farvandene og beskytte NATO-landenes territorium og befolkninger. Opgaverne kan omfatte alt fra at etablere søherredømme til at sikre fri sejlads. Den aktuelle situation i Ukraine har øget relevansen af denne mission, og Danmark, sammen med andre NATO-lande, viser viljen til at beskytte sig selv og vise styrke i området. Fregatten Niels Juel er udstyret med moderne teknologi og våben og vil være en del af flådeøvelsen Northern Coasts. Besætningen sendes på missionen på flagdagen, hvor de fejres som dedikerede soldater.

Afskrækker potentielle fjender fra at angribe Danmark

I går sendte Danmark fregatten Niels Juel afsted for at deltage i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen. Sammen med andre NATO-landes krigsskibe skal Niels Juel og den danske besætning ombord medvirke til at beskytte NATO-landenes havområder, territorium og befolkninger.

»Opgaverne vil kunne omfatte alle militære maritime opgaver, herunder medvirke til etablering af lokalt søherredømme samt sikring af maritime forbindelsesveje og retten til fri sejlads, hvis det bliver nødvendigt. Fregatten vil også kunne støtte militære operationer på landjorden og i luften. Det er NATO, der ultimativt beslutter, hvilke opgaver fregatten skal løse, mens den er indsat i rammen af NATO,« siger orlogskaptajn Henrik Surlykke Lund, der er skibschef på fregatten Niels Juel, og fortsætter:

»Med indsættelsen af Niels Juel i NATO’s stående flådestyrker bidrager Danmark til, at NATO har de nødvendige styrker til rådighed til at afskrække potentielle fjender fra at angribe Danmark eller andre NATO-lande og til om nødvendigt at forsvare NATO’s territorium.«

Orlogskaptajnen fortæller også, at indsættelsen i den fælles flådestyrke endnu en gang giver mulighed for at operere og træne sammen med de andre landes krigsskibe og besætninger.

»Det er endnu en god lejlighed til at træne og udvikle samarbejdet på tværs af landene, og derved opbygges et stærkt samarbejde og et kampklart beredskab, siger han.

Situationen i Ukraine sætter udsendelse i et nyt lys

Det er ikke en usædvanlig mission, skibet deltager i. Niels Juel var sidst afsted på samme opgave i samme flådestyrke i perioden fra februar til maj i år. Danmark stiller i det hele taget typisk flere gange årligt besætning og krigsskibe til NATO’s forskellige opgaver på havet. Men alligevel er situationen lidt anderledes i disse år end for år tilbage.

»Det er klart, at situationen i Ukraine også har indflydelse på situationen i vores nære havområder, for eksempel i Østersøen,« siger kommandør Dan B. Termansen, der er chef for Søværnets 2. eskadre, som er den eskadre, Niels Juel tilhører, og fortsætter:

»Det er nu mere relevant end længe, at Danmark sammen med de øvrige lande i NATO viser evnen og viljen til at beskytte os selv, patruljere farvandene, og vise sammenhold, styrke og dermed afskrækkelse. Vores patruljering sker i et nyt lys nu, og vores beredskab og årvågenhed har fået en ekstra tak opad. Vi vil sammen med vores NATO-allierede opretholde et passende beredskab og fortsætte med øget årvågenhed i hele det euro-atlantiske område, så længe det er nødvendigt.«

»Fregatten Niels Juel er et moderne og slagkraftigt krigsskib, der kan imødegå trusler i hele konfliktspektret med højteknologiske sensorer og våben. Niels Juel har en høj grad af udholdenhed og kan operere selvstændigt i længere perioder uden genforsyning og kan med magt om nødvendigt bidrage til at forsvare NATO’s territorium,« tilføjer kommandøren.

Fregatten blev Indsat på flagdagen den 5. september

Niels Juels afsejling i går faldt sammen med flagdagen, som fejres hvert år 5. september, en årlig tilbagevendende markering og tak til de soldater, som gennem tiden har været udsendt for Danmark.

»Besætningsmedlemmerne her ombord bliver i dag udsendt på en vigtig mission for Danmark. De er således også blandt de soldater, som vi i dag fejrer og takker. De viser gang på gang, at de er parat til at stille op og yde en professionel og dedikeret indsats under nogle gange svære forhold og under afsavn af deres kære derhjemme. Det er jeg stolt af at være en del af, og jeg ved, at der igen bliver leveret en professionel indsats af besætningen,« siger orlogskaptajn Henrik Surlykke Lund, der er skibschef på Niels Juel.

Til næste års flagdag vil Niels Juels besætning deltage som anerkendelse for den mission, de tager af sted på i dag, hvis ikke de igen er indsat i en opgave for Danmark. Soldater, der ikke har været på mission før, vil få veteranstatus, når fregatten Niels Juel har afsluttet sin opgave for NATO’s stående flådestyrker.

Deltager også i øvelsen Northern Coasts i Østersøen

Fregattens Niels Juel indsættes formelt i den såkaldte NATO Task Group 441.01, bedre kendt som NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, og vil altså være en del af en styrke bestående af skibe fra flere lande i NATO. Fregatten medbringer en MH-60R Seahawk-helikopter, som for eksempel kan bruges til at flyve ud for at undersøge andre fartøjer og objekter, som man interesserer sig for. Skib og helikopter kan sammen patruljere et meget stort havområde hurtigt og effektivt.

Undervejs i indsættelsen, som varer indtil november, deltager fregatten også i øvelsen Northern Coasts senere i september. Northern Coasts er en flådeøvelse, der afholdes ved Estland og Letland samt i den østlige og i den centrale del af Østersøen. Fregatten Peter Willemoes deltager ligeledes i øvelse Northern Coasts. 12 NATO-lande og Sverige deltager i øvelsen.

Fregatterne F361 Iver Huitfeldt, F362 Peter Willemoes og F363 Niels Juel, der er af Iver Huitfeldt-klassen, hører til i Korsør.

Øverst: Den danske fregat Niels Juel er afsejlet for at deltage i NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen.. (Foto: Niels Juel / Forsvaret via Forsvarskommandoen). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/mod3