Uenighed i byrådet i Slagelse Kommune?

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse Kommune er blevet kendt i hele Danmark. Ikke så meget for Trelleborg, men for sit byråd. Spørgsmålet er, om forholdet mellem flertallet og mindretallet er helt dysfunktionelt. Faktisk har flertals- og mindretalsgruppen kun været uenige i 5,3 procent af sagerne.

Christopher Trung Paulsen (V), som er ny i byrådet, har den overbevisning, at de er mere enige, end de er uenige. Han har gennemgået 863 åbne sager, som byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg har behandlet i det nye byråd fra den 1. januar til og med den 1. juni 2018.

Christopher Trung, som har lavet et udførligt regneark med flere ark, har regnet sig frem til, at de kun har været uenig om 5,3 procent af sagerne. Derfor mener han, at de ikke er voldsomt uenige.

»Indtil videre har der kun været 5,3 % af alle de 863 åbne sager som vi i byrådet og udvalg har behandlet, hvor der ikke kunne findes enighed mellem partierne i blå og rød blok,« fortæller han og fortsætter:

»Dermed kan jeg endnu en gang afvise beskyldningerne om at der med os fra V og mine byrådskolleger fra DF og Radikale, ikke skulle være meget konstruktivt arbejde i udvalgene.«

Christopher Trung tilføjer, at der med “uenighed” menes sager, hvor ingen fra S, SF, EL og LA har kunnet blive enige med nogen fra V, DF og RV – og omvendt.

Du finder regnearket på: docs.google.com

Bemærk, at Christopher Trung medregner Det Radikale Venstre i blå blok, som er mindretalsgruppen og dermed oppositionen. Liberal Alliance medregner han i rød blok, som er flertalsgruppen, hvor John Dyrby Paulsen (S) skal være borgmester i to år, hvorpå 1. viceborgmester Villum Christensen (LA) skal være borgmester.

Læs også: Villum Christensen udpeget som dele-statsrevisor

Christopher Trung tager ikke selv stilling til, hvorvidt uenighederne er om store eller små ting, men han mener, at uenighederne ofte er ideologiske.

»Personligt synes jeg det oftest drejer sig om sager hvor holdningerne skildrer sig af os borgerlige, liberale samt socialliberales holdninger (VOB), kontra flertallets mere socialistiske holdninger,« nævner Christopher Trung.

Som eksempler på uenigheder nævner Christopher Trung:

  • Styrelsesvedtægten
  • Talentakademiet
  • Hjælp til udsatte unge

Christopher Trung uddyber, at han med “hjælp til udsatte unge” mener, at der er brug for en sammenhængende ungeindsats med politisk fokus, hvor hverdagens eksperter inddrages i en arbejdsgruppe. Indsatsen skal også være i forhold til kriminalitet.

Læs også: Det startede med et kupforsøg og fortsatte med en grund


Genrefoto: Pixabay

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.