Slagelse K: Ny indefrysningsordning på grundskyld

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Der indføres en midlertidig indefrysningsordning i forbindelse med regeringens boligudspil “Tryghed for Boligejerne”.

I forbindelse med regeringens boligudspil “Tryghed for Boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning. Den gælder for årene 2018-2020.

Du er omfattet af ordningen, hvis du ejer fast ejendom, og hvis grundskylden stiger med mere end 200 kroner pr. ejer.

Du får en ny ejendomsskattebillet efter den 5. juni 2018, hvis du er omfattet af ordningen. Her kan du se indefrysningsbeløbet. Du er ikke omfattet af ordningen, hvis du ikke modtager en ny skattebillet.

Indefrysningen er rentefri til og med år 2020, og du kan ikke udtræde af indefrysningsordningen og frivilligt betale stigningen på grundskylden. Slagelse Kommune opkræver den indefrosne grundskyld, hvis du sælger dit hus.

Den nye indefrysningsordning er midlertidig og løber indtil år 2020. Ordningen bliver fra år 2021 ændret til en fast ordning i SKAT. I forbindelse med ændringen af ordningen fra midlertidig til fast ordning kan du udtræde af ordningen. Hvis du vælger at udtræde af ordningen, skal den indefrosne grundskyld betales.

Vælger du at forblive i ordningen, skal du først indfri den indefrosne grundskyld, når du sælger ejendommen. Dog skal du være opmærksom på, at du skal betale renter af den saldo, der står som indefrossen efter 2020.

Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.


Genrefoto: Larisa-K / Pixabay

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.