Slagelse sætter kunst og fantasi på skoleskemaet

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »I den kunstneriske måde at arbejde på er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Børnene lærer at udforske og eksperimentere – det handler om processen og ikke om resultatet,« lyder det.

Gennem et fælles kulturforløb, Kumult, i seks sjællandske kommuner kan vuggestuer, børnehaver og skoler blandt andet se frem til at prøve kræfter med kunst, forfatterværksted og dans. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Bringer mere fantasi ind i undervisningen

Forskning viser, at børn, der har lært at arbejde med deres fantasi, er bedre til at træffe gode valg, løse problemer og skabe nyt. Netop det lærer børnene i børnekulturindsatsen Kumult, som Slagelse Kommune sammen med de øvrige fem kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er i færd med at udbrede til daginstitutioner og kommuneskoler.

En indsats, som også følges af forskere, der indsamler vigtig viden om, hvordan der kan bringes mere fantasi ind i undervisningen. På Marievangsskolen i Slagelse har elever i 4. klasse blandt andet prøvet kræfter med et teaterlaboratorie.

I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb, Kumult, i seks sjællandske kommuner. De kommende måneder kan vuggestuer, børnehaver og skoler i Slagelse Kommune blandt andet se frem til at prøve kræfter med kunst, forfatterværksted og dans.

»Det var et fint og inspirerende forløb. Der var gode dramaøvelser, som man som lærer kan tage med videre og bruge i sin undervisning. Underviserne havde et godt samspil med eleverne og fik alle til at føle sig trygge. Teaterstykket var godt og fangede, og alle så koncentreret på,« siger Janne Frederiksen, der er klasselærer i 4.a. på Marievangsskolen.

»Teaterdagen er ikke noget, vi bare drysser ind på en tilfældig dansktime. At bruge drama som udtryk og metode i klasseværelset er en helt anderledes måde at kommunikere på,« siger Marlene Rohde Søndergaard fra Sjællands Teater, der kommer ud i 30 skoleklasser for at lave drama med eleverne i kulturregionen.

Giver redskaber til både nutiden og fremtiden

Kumult får nysgerrighed og kreativitet til at spire og blomstre blandt børnene og giver dem redskaber de kan bruge både nu og i fremtiden.

»I en barsk kommunal prioriteringstid er vi alligevel lykkedes med at styrke børn og unges møde med kunsten. Talrige undersøgelser dokumenterer, at børns møde med kreative miljøer udvikler nye sider hos dem. Forløbet er med til at understøtte et dynamisk læringsmiljø, hvor eleverne motiveres og de fagligt stærke på vores skoler bliver gennem forløbet inspireret og suppleret,« siger byrådsmedlem Troels Brandt (RV).

Forskere indsamler viden til fantasi i undervisning

Kumult følges af en gruppe forskere ledet af professor Lene Tanggaard, der er rektor ved Designskolen i Kolding. Hun siger:

»I den kunstneriske måde at arbejde på er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Børnene lærer at udforske og eksperimentere – det handler om processen og ikke om resultatet. Børnene får tillid til, at de godt kan, og det får flere børn til at være med i klassen, så vi får en skole med plads til alle.«

Det er ikke kun børnene, der får sat gang i fantasien og kreativiteten. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere betyder, at den legende og procesorienterede tilgang også bliver brugt i den fagfaglige undervisning og den pædagogiske tilgang.

Kumult! er sat i gang af Lejre Kommune, og er under implementering på andet projekt-år i hver enkelt af de øvrige fem deltagende kommuner: Slagelse, Odsherred, Ringsted, Sorø og Kalundborg. Kumult! består af et kulturforløb på hver årgang, hvor børnene hvert år møder en ny kunstretning sammen med en professionel kunstner inden for fex musik og teater, billedkunst, litteratur og film. Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer. Finansieringen kommer fra Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og kommunerne selv.

Øverst: Presse. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.