Besættelsen af Korsør og Slagelse den 9. april 1940

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Jeg, der den Gang ogsaa var Redaktør, har Dagene derpaa staaet i Vestsjællands Social-Demokrat’s Redaktion og set de første Elitetropper marchere ad Schweizerpladsen, medens de med overlegne Smil pegede paa Bladets Bygning og røbede deres nazistiske Forventninger.«

Den 198. Infanterie-Division på 14.500 soldater skulle erobre Sjælland og Lolland-Falster. Divisionens hovedstyrke skulle indsættes i Korsør og derpå rykke nordøst mod København.

Det tyske linjeskib “Schleswig-Holstein” gik på grund på Vengeancegrunden vest for Agersø i Storebælt, men resten af skibene fortsatte nordover.

Omkring kl. 04:45 begyndte 198. Infanterie-Divisions (Infanterie-Regiment 305, 308 og 326) landgangen i Korsør, og kl. 07:15 havde tyskerne nået Slagelse By og flere andre byer. Kilde: Wikipedia (9/5-2019).

Artiklen fortsætter efter billedet.

Det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940. (Foto: Weserübung-Süd_Norsk.PNG:derivative work: Lindberg (talk) – Weserübung-Süd_Norsk.PNG, CC BY-SA 3.0, Link).

Soldaterne blev rasende, fordi de ikke måtte kæmpe

Dagen før, altså den 8. april “Kl. 18.00 overtog Erik Keidser vagten på Slagelse Kaserne og fik udleveret en alarmeringsplan. Alt forløb roligt indtil kl. ca. 5.00, hvor telefonen ringede.

Kediser troede, at der drejede sig om en af to arrestanter, der skulle på toilettet, men det var politiet i Korsør, der oplyste, at tyske tropper var gået i land i Korsør og havde besat Halskov Rev.” Kilde: Slagelse bys historie, side 262f.

Soldaterne gjorde sig klar på kasernen, og kl. 05.50 blev der givet orde om, at et kompagni skulle rykke i stilling og dække vejene fra Korsør og Skælskør.

De rykkede ud kl. 06.10, men kort efter kom der en ny besked, idet regeringen havde givet ordre om, at kompagniet ikke skulle yde modstand. Soldater blev rasende og krævende dokumentation på ordren.

Tyske fly begyndte at flyve hen over kasernen, hvor soldaterne var målløse og forvirrede, men dog satte heste og materiel tilbage i stalden og på depot, som de nu havde fået besked på.

Den tyske fremrykning fortsatte, og kl. 06.16 blev Vårby Bakke uden for Slagelse blevet besat af 10 mand på cykel. Heldigvis blev der ikke løsnet et eneste skud på besættelsense af hele Slagelse og Korsør, men mange måtte senere lade livet. Kilde: Slagelse bys historie, side 260 ff.

Læs også: Slagelse (og Korsør) blev besat den 9. april 1940.

Mindes de følelser, der greb ham denne aprilmorgen

Borgmester Vilhelm Melgaard (1886-1955), der ikke brød sig i om, at de tyske soldater sang i Slagelse By, beskriver blandt andet besættelsesdagen i sin dagbog.

“Slaget under besættelsen” er baseret på hans dagbogsoptegnelser, som kan læses på: arkiv.dk.

»Jeg mindes de Følelser, der greb mig hin skæbnesvangre Aprilmorgen. Jeg, der den Gang ogsaa var Redaktør, har Dagene derpaa staaet i Vestsjællands Social-Demokrat’s Redaktion og set de første Elitetropper marchere ad Schweizerpladsen, medens de med overlegne Smil pegede paa Bladets Bygning og røbede deres nazistiske Forventninger,« skriver Melgaard i sin dagbog og fortsætter:

»Tidligt om Morgenen den 9. April 1940 flængedes Stilheden af Larmen fra en Afdeling tyske Flyvemaskiner, der tog Kursen mod og kredsede over Kasernekvarteret. Samtidig for tyske Tropper paa Motorkøretøjer ind i Byen fra Korsørvejen og susede videre mod Kasernen. De var lidt tidligere landsat i Korsør. Herfra var en telefonisk Melding indgaaet til Kasernen i Slagelse.«

Melgaard forklarer videre i dagbogen, hvordan soldaterne havde ført to små kanoner ud, men var blevet bedt om at undlade kamp.

»Det faatallige Mandskab paa denne blev alarmeret og var netop ved at føre to smaa Kanoner ud af Kasernegaarden for at bringe dem i Stilling, da der indløb Meddelelse fra København om at undlade Kamphandlinger. Fem Minutter senere stormede Tyskerne frem mod Kasernen, og da Lederen for disse havde konstateret Kasernens Overgivelse, afgav han Signal til de stadigt kredsende Flyvemaskiner, som kort efter forsvandt med deres ubenyttede Bombelast.«

Forside for historisk: Slagelse, Korsør og Skælskør.

Øverst: Tyske officerer på havnen i Korsør d. 9. april 1940. (Foto: Ukendt / Nationalmuseets Samlinger / Frihedsmuseets fotoarkiv). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.