Nye forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i SK Forsyning

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der har været afholdt valg til forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i SK Forsyning. Der blev afgivet 1518 stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på knap 3 procent.

Der har været afholdt valg til forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i SK Forsyning A/S. Valget foregik i perioden 12. marts til og med 2. april, og det er nu godkendt af Valgudvalget for Forbrugerrepræsentantvalget.

På baggrund af stemmetallene konstaterer valgudvalget, at følgende kandidater og suppleanter er valgt til SK Forsynings bestyrelser:

Valgt til bestyrelserne:

  • Valgt som nr. 1: Ole Olsen
  • Valgt som nr. 2: Bodil Knudsen

Valgt som suppleanter:

  • 1. suppleant: Bjarne Christensen
  • 2. suppleant: Ebbe Jens Ahlgren
  • 3. suppleant: Jim Stjerne Hansen (efter lodtrækning)
  • 4. suppleant: Bent Carlsen (efter lodtrækning)

»Samlet set er det meget positivt at konstatere, at der har været en nærmest overraskende stor interesse for valget,« siger bestyrelsesformand Ole Drost og fortsætter:

»Der er afgivet 1518 stemmer, og det er pt. dansk rekord for forbrugerrepræsentantskabsvalg. Det kan vi kun være tilfredse med.«

Der er afgivet 1518 stemmer. Stemmeprocenten ligger på knap 3 procent. Til sammenligning var der ved sidste forbrugervalg 714, der stemte, hvilket gav en stemmeprocent på knap 1,5 procent.

De valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne efter generalforsamlingerne den 23. maj 2018 sammen med de øvrige generalforsamlings- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.


Foto: Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.