Forsinket Grundlovsmøde på Valdemarsdag

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Folketingsvalget fik De Konservative i Slagelse Kommune til at udsætte Grundlovsmødet til Valdemarsdag, hvor det blev afholdt i Slagelse Kloster. Her blev der talt om Dannebrog, om klosteret og om at tale Slagelse Kommune op som historiske byer.

Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune inviterede til Grundlovsmøde, men blev overhalet indenom af et valg, der bragte glæde og optimisme.

Grundlovsfejringen, der blev udsat, og dermed blev til en fest i anledning af de gode valgresultater, blev afbildet i de glade rød-hvide farver på Valdemarsdag – i silende regn. Men regn symboliserer som bekendt frugtbarhed. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Det er på tide at tale Slagelse op som historisk by

Formanden for Slagelse Vælgerforening, Niels Bo Jørgensen, pointerede, at det traditionelle sommermøde fremover skal finde sted på Grundlovsdag – og som denne dag på det historiske Slagelse Kloster i Bredegade, for nu er det på tide at tale Slagelse Kommune op som historiske byer.

En perle af en kongeby frem til Christian IV, som sikkert ikke mange tænker på, når man færdes i den vestsjællandske handelsby.

Glæden over den vel overståede dobbelte valgkamp – både valget af Det Konservative Folkepartis spidskandidat til Europaparlamentet, Pernille Weiss, og af Slagelsekredsens egen folketingskandidat, Brigitte Klintskov Jerkel (sidstnævnte i et valg, hvor Det Konservative Folkeparti fik fordoblet sit mandattal på Christiansborg) – lod sig ikke skjule under mødet på klosteret.

Valdemar Sejrs korstog i Estland endte i en sejr

Pensioneret kommandør Svend Erik Madsen fra Korsør talte om Dannebrog og mindedes sin tjeneste på Flådestationen i Frederikshavn for 20 år siden, hvor cheferne traditionen tro på skift holdt Valdemarsdagstalen og indviede faner. Og det var netop det år, hvor Storebæltsbroen blev indviet med en kæmpe flagallé – et fornemt bindeled mellem landsdelene.

Dannebrog blev i 1219 Kongens flag, fordi det under Valdemar Sejrs korstog i Estland ifølge sagnet faldt ned fra himlen og landede i kongens hænder. Stemningen vendte og indgød den danske hær fornyet mod, og Valdemar Sejr gik sejrrig ud af slaget.

Myterne og historierne om Dannebrog er jo mange og flere – ja, måske kunne alle godt være sande. Man genfinder i hvert fald den røde flagdug med det hvide kors hos utallige korsriddere, således også afbildet på Bayeux-tapetet, hvor normannerne kæmper i Slaget ved Hastings 1066, og endelig var det jo også Johanniternes flag.

Læs også: Antvorskov og historiens luner (del 1).

Kongens flag, Dannebrog, prydede naturligvis kongens skibe og siden også orlogsskibe og handelsskibe overalt i verden. Og fra 1850 blev Dannebrog mere og mere udbredt overalt i Danmark i takt med den stigende nationalbevidsthed.

I dag – 800 år efter slaget i Estland – er Dannebrog i sandhed blevet et nationalt samlingssymbol for alle danske. Vi hejser flaget til fødselsdage, på helligdage og i alle Danmarks kolonihaver om søndagen.

Regnen sendte mødet ind i Helligåndssalen fra 1372

Og tilbage til den danske sommer med “byger der går og kommer” – og kun det sidste på denne dag, der blødgjorde klosterforstander Helle Jürgensens hjerte, så Valdemarsdagsfejringen blev flyttet fra Helligåndskirkens gamle kirkegård – nu grønne plæne – indenfor i Helligåndssalen fra 1372.

Her kunne vælgerforeningens medlemmer og venner nyde den “hospitality”, som klostret var så kendt for allerede i Middelalderen, og de to enestående, godt 90 år gamle fresker, “Den barmhjertige Samaritan” og “De ti Spedalske”, af Niels Larsen Stevns.

I Helligåndskirken afholdes gudstjeneste hver søndag morgen, og hos Visitvestsjælland kan købes billetter til besøg på Slagelse Kloster, ligesom grupperundvisninger kan bestilles hos Klosterforstanderen.

Øverst: MF Brigitte Klintskov Jerkel (K) ved siden af dragedræberen Sct. Michael, der står ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse Midtby. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.