Regionen vil ansætte 200 ukrainere

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Region Sjælland er en stor virksomhed med over 20.000 ansatte, og vi skal naturligvis hjælpe, når Folketinget har åbnet muligheden for, at flygtninge kan tage arbejde umiddelbart efter ankomst til Danmark,« siger regionsrådsformanden.

Region Sjælland vil tilbyde at ansætte mindst 200 ukrainske flygtninge. Der vil særligt være tale om servicejob, der ikke kræver sproglige forudsætninger, men regionen vi søge at bruge flygtningenes kompetencer så godt som muligt. Derudover stiller regionen sundhedsvæsenet til rådighed i den udstrækning, der er behov for det. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Ansættelser koordineres med kommunerne

Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før flere ukrainske flygtninge vil ankomme til Danmarks grænser. En ny særlov, som Folketinget vedtog i sidste uge, gør det muligt for dem at træde ind på arbejdsmarkedet fra den første dag, de kommer til Danmark. Region Sjælland vil i den forbindelse oprette mere end 200 job målrettet ukrainske flygtninge.

»Region Sjælland er en stor virksomhed med over 20.000 ansatte, og vi skal naturligvis hjælpe, når Folketinget har åbnet muligheden for, at flygtninge kan tage arbejde umiddelbart efter ankomst til Danmark,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

I første omgang kommer ukrainske flygtninge ikke til at løse sundhedsrelaterede opgaver såsom at pleje patienter, da det kræver, at medarbejderen kan dansk og har autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed. I stedet vil der være tale om servicejob, der hverken kræver, at medarbejderen kan dansk eller har autorisation for at kunne varetage opgaverne.

Ansættelse af flygtninge vil blive koordineret med kommunerne og deres jobcentre, og det kræver, at det bliver muligt at ansætte flygtninge, der opholder sig i Danmark på turistvisum.

Stiller sundhedsvæsenet til rådighed

Når de ukrainske flygtninge kommer til Danmark, vil nogle af dem have behov for at få hjælp fra sundhedsvæsenet. For at kunne imødekomme det har Region Sjælland i samarbejde med de nationale myndigheder iværksat flere sundhedstiltag rettet mod både herboende ukrainere og ukrainske flygtninge.

For eksempel kan de ved ankomsten til Danmark have behov for at få vurderet deres helbred. Derfor har regionen placeret en mobil sundhedsklinik ved Rødby Havn. Der er også oprettet en telefonisk hotline, hvor det er muligt for ukrainere, der er i Danmark, at få en krisesamtale samt at blive henvist til yderligere hjælp i psykiatrien – for eksempel til yderligere krisesamtaler.

»Det er en stor tragedie, der i øjeblikket finder sted i Ukraine. Regionsrådets tanker er hos det ukrainske folk i den svære situation, de befinder sig i. Vi vil i Region Sjælland forsøge at hjælpe både ukrainske flygtninge og herboende ukrainere så godt som muligt ved at stille vores sundhedsvæsen til rådighed i det omfang, der er behov,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland ruster sig samtidig til at kunne tage sig af ukrainske flygtninge, som har behov for at blive indlagt på et sygehus. Regionen er også i samarbejde med relevante myndigheder ved at se på, hvad der kan doneres af medicinsk udstyr.

Klar holdning til russiske investeringer

I forlængelse af Ruslands invasion af Ukraine har Region Sjælland set på, om regionen har investeringer i Rusland eller Belarus – eller investeringer, som de to lande på den ene eller anden måde er involveret i. Det er der intet, der aktuelt tyder på. For eksempel har Region Sjællands tre kapitalforvaltere gennemgået investeringsporteføljen og oplyser, at regionen ikke har russiske eller belarusiske investeringer.

»Vi ønsker ikke på nogen måde at være med til at understøtte invasionen af Ukraine, og derfor er det meget glædeligt, at intet tyder på, at regionen har investeringer i de to lande. Hvis Region Sjælland på nogen måde har handler eller lignende, hvor de to lande indirekte drager fordel af det, er det også noget, vi vil handle på,« siger Heino Knudsen.

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.