Regionen nedlægger arbejds- og socialmedicin i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Nu samler Region Sjælland en række medarbejdere i afdeling for arbejds- og socialmedicin på Holbæk Sygehus. Dermed forsvinder afsnittet på Slagelse Sygehus.

Arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme

Borgere, der har brug for hjælp i forbindelse med arbejdsskader eller arbejdsrelaterede sygdomme, kan blive undersøgt på Region Sjællands afdeling for arbejds- og socialmedicin.

Afdelingen ligger på Holbæk Sygehus og har desuden afsnit på Nykøbing Falster Sygehus, på Sjællands Universitetshospital i Køge og på Slagelse Sygehus. Men fra den 30. januar 2019 bliver de fleste medarbejdere samlet på Holbæk Sygehus.

Borgere, der hidtil ville være henvist til afsnittet på Nykøbing Faster Sygehus eller ambulatoriet på Sjællands Universitetshospital i Køge, kommer i praksis ikke til at mærke nogen forskel, da de kliniske funktioner på disse adresser fortsætter.

Borgere, der hidtil er visiteret til afsnittet på Slagelse Sygehus, vil derimod blive henvist til et af de andre behandlingssteder, da funktionen i Slagelse flytter til Holbæk.

Region Sjælland ønsker at styrke fagligheden

Samlingen af de arbejdsmedicinske og socialmedicinske funktioner i Holbæk betyder, at afdelingens medarbejdere får mulighed for at opbygge et stærkt fagligt miljø, der vil komme patienterne til gode og styrke forskningen og den lægelige videreuddannelse.

»Vi samler læger og psykologer i Holbæk, fordi vi vil opbygge et stærkt fagligt fællesskab, hvor specialisterne kan udnytte hinandens kompetencer og dermed tilbyde endnu bedre støtte til vores patienter,« siger Ann Lyngberg, ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, og fortsætter:

»Borgere, der bor i Slagelse Kommune og Næstved Kommune, får længere afstand til undersøgelse, men får til gengæld gavn af det bredere faglige miljø, der kan varetage flere aspekter af de problemstillinger, borgerne har.«

Ann Lyngberg understreger, at afdelingen fortsat vil betjene alle borgere i regionen, ligesom der fortsat vil blive gennemført rådgivende besøg hos virksomheder og organisationer. Omorganiseringen betyder, at afdelingen vil have kræfter til flere af disse udadvendte aktiviteter.


Fotograf: Ændringer i vores CMS har med medført, at fotokrediteringer mellem den 6. og 19. december 2019 er forkerte.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.