Otte nye medicinbokse i Region Sjælland

Zand.News – »Det skal være så let at være patient i Region Sjælland som muligt. Med specialiseringen har vi fået bedre behandling. Flere overlever for eksempel kræft. Men for nogle er specialiseringen på bekostning af nærheden. Vi har derfor en klar ambition om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Her gør vi gerne brug af ny teknologi og nye muligheder som for eksempel medicinbokse,« lyder det fra regionsrådsformanden.

"Otte nye medicinbokse i Region Sjælland"

Høring om Region Sjællands udvikling

Zand.News – »Vi ønsker at sætte en langsigtet og ambitiøs retning for, hvordan vi omstiller vores fantastiske region til fremtiden. Det er vigtigt at have det lange lys på, så vi bedre kan indfri regionens mange potentialer og tage hånd om de udfordringer, vi står overfor,« udtaler regionsformanden. Sidste frist for at afgive høringssvar er den 31. december 2023.

"Høring om Region Sjællands udvikling"

Regionale busser og tog kører uændret i 2024

Zand.News – »Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2023 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, han eller hun tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland med store geografiske afstande, at der er gode muligheder for kollektiv transport for alle,« lyder det fra Region Sjælland.

"Regionale busser og tog kører uændret i 2024"