Region og kommuner med fælles trafikønsker

Artiklen er opdateret for 5 måneder siden.

Zand.News – Region Sjælland og 17 kommuner står sammen om fælles ønsker på trafikområdet over for regering og folketing.

Region Sjælland og de 17 kommuner er enige om et fælles trafikudspil med ambition om at skabe bedre, hurtigere og grønnere transport for regionens borgere og erhvervsliv. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Enig om seks højt prioriterede infrastruktur-projekter

»Vi er alle enige om seks højt prioriterede infrastruktur-projekter og en række indsatsområder. Det skal der kæmpes for i de kommende år,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) fra Region Sjælland.

»Region Sjælland og de 17 kommuner står sammen om vores fælles ønsker på trafikområdet over for regering og folketing. Det har før givet resultater, som motorvejene til Kalundborg og Næstved,« tilføjer Mikael Smed (S), der er formand for KKR Sjælland (kommunekontaktrådet) og borgmester i Vordingborg.

Seks prioriterede projekter og en række indsatsområder

Ønskerne fremgår af de fælles ønsker og prioriteringer som Region Sjælland og kommunerne kalder “Sjælland baner vejen frem“.

Seks prioriterede projekter og en række indsatsområder:

  • Den Sjællandske Tværforbindelse (Motorvej Næstved – Slagelse – Kalundborg).
  • Dobbeltspor Køge – Køge Nord med ekstra perron på Køge Station.
  • Den Sjællandske timemodel (Tog til København på maksimalt en time fra byer som Nykøbing F. og Kalundborg).
  • Samlet løsning for vejforbindelserne mellem Roskilde, Køge og Ringsted, herunder opgradering af rute 6 og rute 14.
  • Klar til åbningen af Femern forbindelsen i 2029.
  • Udbygning af hele rute 9 på Lolland med fremskudt færgeleje ved Tårs.

Der er samtidigt enighed om at lægge vægt på den grønne omstilling, bæredygtig udvikling og udfordringerne med trafikstøj. Mobilitet for alle er et særligt fokuspunkt med indsatsområder om bæredygtige landdistrikter, attraktive trafikale knudepunkter og samlet indsats for cyklisme og transportmuligheder for unge til uddannelse.

Der skal nu arbejdes og kæmpes for de fælles ønsker

Kommunerne har tidligere godkendt “Sjælland baner vejen frem”, og Regionsrådet godkendte det på møde den 16. januar 2024. Regionsrådsformand Heino Knudsen og Mikael Smed, der er formand for KKR Sjælland, har nu bragt de sidste smårettelser på plads og går nu videre med at arbejde og kæmpe for at få realiseret ønskerne. Som et første skridt sendes de fælles ønsker til transportministeren og Folketingets transportordførere.

»Jeg synes, vi har fundet frem til meget vigtige og gode fælles prioriteringer for både vej og bane samtidigt med, at vi har fokus på miljøet og at fremme den grønne omstilling. Det ligger mig meget på sinde. Mobilitet og transportmuligheder er afgørende for udviklingsmulighederne i Region Sjælland – for virksomhederne og for borgerne i hverdagen, til arbejde, skole eller fritidsaktiviteter. Nu skal vi i gang, og vi ved det bliver et langt sejt træk. Et første skridt er, at vi formidler vores fælles ønsker til Folketinget og regeringen,« siger Heino Knudsen.

“Sjælland baner vejen frem” kan findes på www.regionsjaelland.dk/vejenfrem

Øverst: Heino Knudsen og Mikael Smed. (Foto: Bo Aagaard Simonsen / Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/yw9r