Region Sjælland politianmelder tre borgere

Zand.News – Region Sjælland har bedt politiet om at undersøge nogle hændelser, hvor borgere har modtaget store mængder af diabetesmedicinen Ozempic. De tre borgere har kostet 484.917 kroner i tilskud. Derudover skal 34 andre sager undersøges nærmere.

Regionen har politianmeldt tre borgere, der har indløst recepter til mere end tre års forbrug af Ozempic. Region Sjælland ønsker derudover, at Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger 34 sager nærmere. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Stigende udgifter til diabetesmedicinen Ozempic

Region Sjælland har i forlængelse af de hastigt stigende udgifter til diabetesmedicinen Ozempic valgt at igangsætte nærmere undersøgelser af forbruget. På den baggrund vurderer regionen, at der er behov for at inddrage andre myndigheder.

Efter grundige analyser er der sket politianmeldelse af tre borgere, der i 2023 har indløst recepter på mere end tre års forbrug. Ozempic har en maksimal holdbarhed på tre år.

Derudover vil regionen bede Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge de i alt 34 sager, hvor borgerne i 2023 har hentet Ozempic til mere end 18 måneders forbrug.

De tre borgere fra Region Sjælland, der har hentet Ozempic til mere end tre års forbrug, har tilsammen modtaget tilskud for 484.917 kroner.

Øverst: Ozempic. (Foto: Carolina Rudah / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/uv5o