Politiet øger fokus på bløde trafikanter

Zand.News – »Med vores kontroller højner vi trafiksikkerheden. Bløde trafikanter er mindre beskyttede, mindre synlige og nogle har en risikobetonet adfærd i trafikken. Vores mål er at skabe tryghed på vejene, og med disse indsatser er vi med til at forebygge ulykkerne,« lyder det fra politiet om det øgede fokus i denne uge.

Fodgængere, cyklister og knallertførere er bløde trafikanter, der er udsatte i trafikken. Risikoen for tilskadekomst for denne gruppe stiger, når færdselsloven ikke overholdes. 23 cyklister og 9 knallertførere omkom i trafikken i 2022. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

23 cyklister og 9 knallertførere er dræbt

Størstedelen af landets politikredse gennemfører i perioden fra i dag den 22. januar til søndag den 28. januar 2024 en målrettet indsats mod bløde trafikanter med primært fokus på cyklister og knallertkørere.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2022 blev 23 cyklister og 9 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 810 cyklister og 221 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

»Med vores kontroller højner vi trafiksikkerheden. Bløde trafikanter er mindre beskyttede, mindre synlige og nogle har en risikobetonet adfærd i trafikken. Vores mål er at skabe tryghed på vejene, og med disse indsatser er vi med til at forebygge ulykkerne,« siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Væsentlig risiko for føreren og medtrafikanterne

Hvis en knallert kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

Hvorfor indsats mod cyklister og knallerter?
– Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.
– Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager – ikke hensyn til andre trafikanter.
– Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.
– Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/eam